START DIN EGEN INNSAMLINGSAKSJON

Nå kan du på en enkel og engasjerende måte opprette din egen Innsamlingsaksjon til inntekt for Caritas’ formål

Start innsamling

HER JOBBER VI

Globale utfordringer – lokale løsninger!

Caritas er et av verdens største humanitære nettverk. Vi jobber alltid i partnerskap med nasjonale og lokale Caritas-organisasjoner, samt andre organisasjoner i Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Vårt utgangspunkt er at de som står nærmest utfordringene vet best hvordan de kan håndteres. Gjennom slike samarbeid bidrar vi i arbeid med langsiktig utvikling, fred og forsoning og nødhjelp. I våre prosjekter fokuserer vi særlig på temaer som matsikkerhet, utdannelse, yrkesopplæring, demokrati og godt styresett.

Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis – det internasjonale Caritas-nettverket og Caritas Europa. Nettverket består av 162 katolske hjelpeorganisasjoner over hele verden og arbeider i over 200 land og områder.