Akutt matmangel på Haiti etter orkanen Matthew

//Akutt matmangel på Haiti etter orkanen Matthew

Akutt mangel på mat er et problem på Haiti etter orkanen Matthews herjinger. Caritas-nettverket er på plass med nødhjelp i de hardest rammede områdene.

Bernadette Moses i sitt ødelagte hus. Da orkanen kom, løp hun ut av frykt for å bli fastklemt. Nå derimot, nekter hun å forlate huset av frykt for at det skal bli plyndret. Bernadette jobbet som syerske og butikkassistent i Port-Salut. (Foto: Marie Arago/CRS)

Bernadette Moses i sitt ødelagte hus. Da orkanen kom, løp hun ut av frykt for å bli fastklemt. Nå derimot, nekter hun å forlate huset av frykt for at det skal bli plyndret. Bernadette jobbet som syerske og butikkassistent i Port-Salut. (Foto: Marie Arago/CRS)

Av Emilie Johns, bistandskonsulent i Caritas Norge

4 oktober ble Haiti truffet av en orkan styrke 4, og vi vet fortsatt ikke i dag det endelig utfallet av katastrofen. Catholic Relief Services (CRS), som er amerikanske Caritas, har jobbet på Haiti i flere år og er til stede både i hovedstaden og i områdene som har vært hardest rammet av orkanen. Da orkanen nærmet seg, hjalp de med evakueringen i samarbeid med Caritas Haiti. CRS var en av de første humanitære organisasjonene inne i de rammede områdene etter at orkanen hadde passert.

I følge CRS er 2.1 millioner haitiere berørt av orkanen, og 1.4 millioner har behov for akutt nødhjelp. Over 1000 mennesker skal være omkommet, men CRS forventer at antallet fortsatt kommer til å øke når myndighetene får adgang til de verst rammede områdene.

CRS rapporterer videre om at nærmere 60 000 mennesker befinner seg i leirer uten tilgang til nok mat. Situasjonen er spesielt alvorlig for barn under fem år, gravide og ammende. Orkanen har ødelagt både skoler, helsesentre og store områder som ble brukt til matproduksjon. Vi kan dermed stå overfor en alvorlig matkrise både på kort og på lengre sikt.

Ødelagte avlinger
Orkanen har i noen områder ødelagt alle avlinger, rapporterer CRS. Alle avlingene med basismatvarer har blitt ødelagte. Avlinger som skulle høstes inn om noen måneder har blitt ødelagt og kan ikke innhøstes, andre avlinger skulle plantes på denne tiden, noe som nå ikke er mulig. Dermed betyr dette at matproduksjonen lokalt er paralysert i et år fremover. I tillegg har orkanen økt faren for at fremtidige avlinger er mer utsatt under neste regntid og for fremtidige orkaner.

Fiske, som er en viktig inntekts- og matkilde på Haiti, har også blitt kraftig redusert. Båter og annet utstyr er ødelagt eller har forsvunnet på havet. Mange husdyr er også døde eller står i stor fare for å dø av mulige infeksjonssykdommer.

Denne katastrofale situasjonen forverrer en allerede desperat situasjon. Over halvparten av befolkningen på Haiti lider allerede av underernæring. De tre siste årene har avlingene vært dårlige på grunn av ekstrem tørke under værfenomenet El Niño.

Behovene er enorme
Caritas-nettverket bistår nå med umiddelbar hjelp til de flomrammede, med blant annet matpakker, varme måltider, tepper og hygieneartikler. Caritas var inne med de første forsyningene allerede 7. oktober og konstaterer at behovene er enorme. Behovene ser ut til å øke etter hvert som man får oversikt over situasjonen. Det vil være store behov for hjelp fremover!

Vil du hjelpe?
– Gavekonto: 8200.01.93433
– Vipps: 12135
– SMS: KRISE til 2160 (kr 200)
– E-post: Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.

Les også denne artikkelen skrevet av Fr. Jean-Hervé Francois, generalsekretær i Caritas Haiti:

A journey into Haitis’s hurricane heartland

 

2018-02-05T14:48:39+00:00 13th oktober, 2016|

About the Author: