Arendalsuka, med fokus på fisk for utvikling

//Arendalsuka, med fokus på fisk for utvikling

Hvordan kan Norge, med sin kompetanse, kapasitet og teknologi innen fiskeoppdrett, bidra til fattigdomsbekjempelse ved å satse på akvakultur i det globale sør?

Photo: Norges Vel/ Frost Innovation

Photo: Norges Vel/ Frost Innovation

Dette var spørsmålet som ble stilt på Arendalsuka i et seminar arrangert av Caritas i samarbeid med Norad, Norges Vel, Hauge Akva og ForUM for Utvikling og Miljø.

– Det er om lag 800 millioner mennesker som sulter i verden i dag. Samtidig er sult et løsbart problem, og fisk en grunnleggende del av denne løsningen. Her har vi i Norge en unik kompetanse og kapasitet som kan bidra til å skape endring, sa generalsekretæren i Caritas, Martha Skretteberg i sin åpningstale.

Regjeringen lanserte nylig bistandsprogrammet «Fisk for utvikling» som skal bidra til å utvikle fiskeri- og oppdrettsnæringen i land i Sør. Utenriksminister Børge Brende og Norad-direktør Jon Lomøy deltok på seminaret, og mottok en rekke innspill til innretningen på programmet.

Dr. Hamady Diop, fiskeriekspert og leder for naturressursavdelingen i NEPAD / Den Afrikanske Union delte perspektiver fra Afrika. I denne regionen ligger det et enormt uutnyttet potensiale innen akvakultur, og interessen er stor blant afrikanske regjeringer som ser muligheter for å skape nye arbeidsplasser og fø en voksende befolkning med akvakultur.

Dr. Diop vektla at det i dag produseres mest fisk fra småskala-aktører, og at disse trenger støtte for videre utvikling.

– Afrika er et enormt kontinent med enorme ressurser og muligheter. Fattigdom er viktig, men det er også et kontinent med store voksende markeder. Kompetanse og finans er utfordringer, men norsk kompetanse er overførbar til afrikanske forhold – en fisk er en fisk, sa Trond Severinsen i Akva Group.

Utenriksministeren mente i sin tale at Norges erfaringer og kompetanse innen oppdrett er svært relevante. Han pekte på at kompetanse og finansering som to helt sentrale utfordringer i utviklingsland i dag. Ministeren benyttet også anledningen til å annonsere en ny stortingsmelding om hav.

Norads direktør, Jon Lomøy, vektla viktigheten av å både ha aktører som ser langt frem i tid med stor skala – og at målet på sikt i Afrika bør være at oppdrettsnæringen skal være industrialisert med storskala teknologi/ mærer. Samtidig må folk i dag ha gode levebrød, og få støtte utfra dagens utfordringer. Her mente han sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille en viktig rolle.

– Vi trenger et fungerende trepartsamarbeid mellom privat næringsliv, norske myndigheter, og sivilt samfunn for å lykkes med Fisk for utvikling, sa Skretteberg fra Caritas, og oppfordret UD og Norad til å legge til rette for slikt samarbeid.

Les også innlegg av Caritas og Hauge Aqua i Fiskaren «Fisk kan bidra i kampen mot sult».

 

2018-02-05T14:48:41+00:00 26th august, 2016|

About the Author: