Årsrapport 2015

//Årsrapport 2015


Skjermbilde Årsrapport 2015

2015 var året da verden kom enda et hakk nærmere Norge. Flyktninger fra Syria og andre konfliktområder ankom den greske øya Lesbos i gummibåter eller kom syklende i kulda over grensa ved Storskog i Finnmark. Plutselig var de her og trengte hjelp av oss. Det holdt ikke lenger å sende penger. Vi måtte ut av sofaen og lete fram vinterjakker eller stille opp som frivillige for å re senger eller lage mat i akuttmottak, slik Caritas-frivillige gjorde da vi skaffet 80 flyktninger nødovernatting i St. Olavs menighetslokaler i Oslo. Debatten om hvordan vi skal ta imot de over 31 000 som kom i fjor, preger fortsatt nyhetsbildet.

Caritas mener at integreringen bør starte så raskt som mulig. Derfor har vi i tillegg til vårt arbeid for arbeidsinnvandrere, valgt å øke vårt engasjement for mennesker som søker beskyttelse fra krig og forfølgelse. Nå gir vi asylsøkere i asylmottak arbeidslivskurs, kompetansekartlegging og norskkurs tilpasset deres nivå og behov. Mange av dem som stiller opp som frivillige på disse aktivitetene har selv en gang flyktet fra alt som var kjent og kjært, for å starte på nytt i et nytt land.

I samarbeid med andre humanitære aktører bidro Caritas i fjor også til å skape engasjement og forståelse for en styrket humanitær innsats der de fleste flyktningene i Europa kommer fra: Syria, Irak og i nærområdene. Dette resulterte i en historisk økning i regjeringens bevilgning til nødhjelpsarbeid for 2016. Men vi ville ikke på noen måte godta at verdens mest sårbare skulle betale for dette. Sammen med andre organisasjoner protesterte vi foran Stortinget da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 la opp til 66 prosent kutt i bevilgningene til langsiktig bistand. Slik klarte vi å reversere de mest dramatiske kuttene.

Det meste av pengene som finansierer Caritas’ arbeid hjemme og ute kommer fra offentlige bidragsytere, men private støttespillere blir stadig viktigere for at vi kan gjøre en forskjell. 2015 ble et rekordår for Caritas når det gjaldt innsamling. Det var særlig jordskjelvet i Nepal og situasjonen for flyktningene som engasjerte giverne. Pengene kommer frem til dem som trenger det mest. Ifølge bladet Kapital er Caritas fremdeles blant hjelpeorganisasjonene i Norge som bruker innsamlede midler mest effektivt. Dessuten fikk vi i en Norad-evaluering av våre prosjekter i Zambia i fjor svært gode tilbakemeldinger på kostnadseffektiviteten i vårt arbeid.

Som medlem av et av verdens største humanitære nettverk er Caritas ofte først på plass med nødhjelp når katastrofen rammer. I tillegg jobber vi for å løse de såkalte «stille katastrofene» som rammer langt flere. Nærmere 800 millioner mennesker sulter i verden, stadig flere på grunn av klimaendringer som tørke og flom. Sult og feilernæring er ifølge FN den største helsetrusselen på verdensbasis. Vi mener at en stor del av løsningen på dette problemet finnes i økt satsing på klimatilpasset jordbruk for småskalabønder. Å bekjempe sult, bidrar også til fred og stabilitet. Dårlige avlinger derimot, bidrar til økt fattigdom, underernæring og konflikter som tvinger enda flere mennesker på flukt. Inspirert av fjorårets viktigste publikasjon, Pave Frans’ lærebrev om klima og miljø, «Laudato Sí», fortsetter vi vår kamp for at flere mennesker skal få nok, trygg og næringsrik mat, slik at de kan leve aktive og sunne liv.

Med vennlig hilsen

Terje Osmundsen, Styreleder i Caritas Norge

Last ned årsrapporten her!

 

 

2018-02-05T14:48:46+00:00 24th juni, 2016|

About the Author: