Hjelp innvandrere i jobb. Bli en integreringsvenn!

Caritas Norge jobber for en god og verdig integrering. Vi mener deltakelse i norsk samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering, der jobb og norskkunnskaper står i fokus. Vi driver derfor informasjonssentre for innvandrere i Oslo, Bergen og Drammen og jobber i asylmottak med forberedende kurs for deltakelse i norsk arbeidsliv på Øst- og Vestlandet. Gjennom vårt arbeid bistår vi med støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen, hjelp til å finne praksisplass, hjelp til å skrive CV og søknader, forberedelser og tips til jobbintervju og veiledning om krav til kompetanse i forskjellige yrker.

For å fortsette vårt gode arbeid trenger vi flere støttespillere. Bli integreringsvenn, og støtt vårt arbeid med et månedlig bidrag.