Bli fadder 16.9

Zimbo er 6 år gammel og bor i DR Kongo.
Hun går i første klasse på en lokal skole støttet av Caritas. «Når jeg blir stor skal jeg hjelpe mamma» sier Zimbo. Få land i verden har så store naturressurser som DR Kongo. Likevel preger fattigdom og vold hverdagen til et stort antall av befolkningen. Caritas arbeider for å øke folks inntektsgrunnlag, redusere sult og sikre barn i konfliktområder tilgang til utdanning.

Som fadder i Caritas Norge hjelper du ikke bare et barn, men mange barn. Du blir en viktig del av livet til de mest fattige og sårbare barna. Du kan selv velge hvilket land du vil støtten skal gå til. Med din støtte kan vi gi flere barn hjelp til utdanning, mat og rent vann, bedre helse og økonomisk sikkerhet.