Caritas gratulerer president Santos med fredsprisen!

//Caritas gratulerer president Santos med fredsprisen!

Prisen er riktig, viktig og sårt trengt. Fredsavtalen som ble signert er historisk og President Santos fortjener honnør. Samtidig er prisen kontroversiell siden avtalen ble nedstemt i folkeavstemningen 2. oktober og fordi hverken FARC eller representanter for ofrene er en del av prisen.

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

Caritas håper prisen vil bidra til å sikre freden i Colombia og støtte de videre fredsforhandlingene for å finne en løsning som vil bli godtatt av hele det colombianske folk. Folket er splittet, men prisen er et viktig bidrag til en bred folkelig forankring for fredsprosessen og viser at det er bred internasjonal støtte til prosessen.

Caritas tror Nobel-komiteen kan ha gjort lurt i å gi prisen til presidenten alene i år, dette vil mest sannsynlig skape mindre kontrovers i Colombia. Det er likevel viktig å anerkjenne bidraget til FARC og det colombianske sivilsamfunnet i fredsprosessen og avtalen.

Etter bare fire år med fredsforhandlinger for å finne en løsning på en 52 å lang konflikt, signerte den colombianske regjeringen og FARC en fredsavtale 26. september 2016. Avtalen ble avvist av folket i folkeavstemningen 2. oktober, men Colombia har aldri vært så nærme en endelig løsning på konflikten. Partene har i etterkant uttalt at de vil forhandle videre om fred og prisen kan styrke denne prosessen.

Prisen anerkjenner at fire år med forhandlinger har påvirket colombianere og de ulike aktørene, inkludert opposisjonen, i en positiv retning. I dag er alle enige om at fred er ønskelig og at det er nødvendig å finne en politisk løsning på konflikten. Dette er ikke en selvfølge i Colombia.

Fredsavtalen, og ikke minst prosessen, er i seg selv fremragende og progressiv.  Aldri før har sivilt samfunn og kvinner fått så stor plass i en slik avtale. Avtalen, og arbeidet som ligger bak prosessen, har satt en ny standard for fremtidige fredsforhandlinger. Nå vil det være mulig å bygge videre på fredsavtalen når forhandlingene gjenopptas. Fredsprisen gir legitimitet til den nåværende avtalen som er et meget godt utgangspunkt for å sikre en god avtale som er forankret i hele befolkningen og som effektivt kan implementeres.

 

 

2018-02-05T14:48:39+00:00 7th oktober, 2016|

About the Author: