Caritas St. Laurentis Informasjonskontor for innvandrere og andre som trenger hjelp i Drammen

NORWEGIAN
Caritas St. Laurentius informasjonskontor i Drammen er en frivillig hjelpeorganisasjon som arbeider ut ifra samme verdigrunnlag som Caritas Norge. Informasjonskontoret tilbyr hjelp med følgende:

 • informasjon og praktisk hjelp for dem som er nye i Norge, om velferd og rettigheter, plikter, immigrasjon, arbeid, bolig, helse, sosiale tjenester, utdanning, fritid, praktisk hjelp med utfylling av dokumenter og skjema
 • Hjelpe med kontakt overfor offentlige instanser
 • Analysere bearbeide fattigdomsproblematikk, fremme sosial inkludering
 • Felles læring og utvikling
 • forsvare mennesker i nød
 • generelle praktiske temaer og problemstillinger
 • tolketjenester
 • psykologisk veiledning

Aktiviteter

 • Norskopplæring på nivåene A1, A2, B1 og B2
 • Alfabetiseringskurs
 • Dropp-in-kurs
 • Individuelle samtaler og samtalekvelder for å øve på norsk
 • Kirkekaffe

St. Laurentis katolske kirke har åpen kirkekaffe fra 28. august 2016 til 30. juni 2017 kl. 11:00, i etterkant av høymesse på søndager. Her kan medlemmer av St. Laurentis kontaktes. Informasjonskontoret er nøytralt med hensyn til livssyn og politisk ståsted.

 1. Norskkurs

Vi vurderer å starte følgende kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for innvandrere høsten 2017.  Den nye studieplanen tilbyr kurs på dag og kveld.

Nivåene:

 • Grunnkurs  Introduksjon til latinsk alfabet, lesing og skriftlig øvelse
 • Nivå A1         Nybegynner
 • Nivå A2         Begynner
 • Nivå B1          Mellomnivå
 • Nivå B2         Høyere nivå
 • Dropp inn
 • Samtalekvelder

 I løpet av kurset gjøres vurderinger om deltaker bør gå opp til offentlig eksamen.

Undervisning foregår på norsk slik at deltakere på A1 bør kunne enkle norske ord og setninger, forklaring vil i noen tilfelle bli gitt på engelsk – tysk.

Datoer:

Begynner i uke 35:

mandag 28. august 2017, kl. 18:00 – B1 / B2

onsdag 30. august 2017, kl. 18:00 – A1 / A2  

 • Høstkurs: 30 timer

Steder:

St. Laurentius Kirke, Cappelens gate 1, Drammen, inngang fra menighetssalen.

Kursavgift:    kr 2000            per deltaker

                          kr 50                per timer per person for Dropp inn

 

Vennligst meld ifra hvis du er interessert, så fort som mulig.

Oppstart av kurs avhenger av antall som melder seg på.

Påmelding og eventuelle spørsmål til :

Caritas St.Laurentius

Telefon/SMS 95837597

Mail: cardrammen@gmail.com

 

2. Psykologisk veiledning – tirsdager 11:00 – 13:00.

I livet opplever vi mange utfordringer og de fleste mennesker gjennomgår vanskelige perioder.
Det kan være konflikter på arbeid eller hjemme, overgangsfaser i livet, samlivsbrudd, krig, vold eller andre krevende situasjoner.
Kanskje du står foran vanskelige valg og er usikker på hva som er det riktige for deg.
Og kanskje du føler deg litte verdsatt, sliten eller stresset?
Samtale med psykolog kan hjelpe til med å finne årsaker til smerter og vil lettere kunne finne ut hvilken hjelp som du trenger.
Caritas St.Laurentius tilbyr psykologisk veiledning av utdannet psykolog hver tirsdag fra kl.11:00 til kl. 13:00.Etter avtale kan vi også reservere time torsdager fra kl. 18:00 til kl. 20:00.
Tjenestene er konfidensielle og gratis.

3. Natur, kunst og håndverk – tirsdager 13:00 – 15:00

ill1

ill2

Caritas St. Laurentius tilbyr muligheter for å lære å bruke ting fra naturen til å lage noe spesielt for deg selv, eller som en gave til noen som er spesiell for deg. Kursstart er 22. august.

Kurset er gratis, så hvis det passer, bli med!

 

Tjenestene til St. Laurentis er gratis, men hvis man må kontakte advokat, lege og lignende, må man kanskje betale penger for disse tjenestene.

Åpningstider
Tirsdager fra 12:00 til 18:00.
Torsdager fra 14:00 til 20:00.

Kontaktinformasjon
Telefon/SMS: 958 37 597
E-post: cardrammen@gmail.com
Kontaktpersoner: Trond Olav Aaring, Carolina Costa og Iwona Flaten.
Besøksadresse: Cappelens gate 1, Drammen

Støtt Caritas St. Laurentius
Gi din støtte på bankkonto 2220 27 40514.

Mer informasjon
Lenke til St. Laurentious katolske menighet
Lenke til Caritas St. Laurentius
Lenkte til artikkel i Dagsavisen fra juli 2015 om informasjonskontoret

 

ENGLISH
Caritas St. Laurentius Information Centre in Drammen, is a registered charity organisation. It shares the same principles and values as Caritas Norway.

What we offer

 • Providing information and practical help regarding welfare and rights, immigration, employment, housing, health and social services, education and recreational activities
 • Analysing and fighting all forms of poverty and to promoting social inclusion
 • Recognizing the importance of mutual learning and development
 • Advocating for and with people in need
 • Signposting
 • Providing language support services

Our activities

 • Norwegian language courses, for levels A1, A2, B1, and B2
 • Pre-beginner level, introduction to the Latin alphabet, reading and writing
 • Drop-in courses
 • Conversation nights to practice Norwegian
 • Sunday church coffee after mass at 11 AM

The Catholic church of St. Laurentius in Drammen runs an open church coffee from August 28th 2016 to June 30th 2017, after the holy mass at 11 AM. Members of Caritas St. Laurentius are present and can be contacted there.

The work undertaken by Caritas St. Laurentius is free of charge. However, it could be that you need to pay for visits or meetings with doctor, lawyer or similar. Our information office is neutral and is not affiliated to any political ideology.

NORWEGIAN CLASSES AUTUMN 2017

We are starting the following courses in Norwegian language and culture for foreigners. The new learning programme is available during day time and evenings.

This learning programme offers  the following levels:

 •  Pre-Beginner Level                 Introduction to the Latin alphabet, reading and writing
 • Beginner Level                           A1
 • Upper Beginner Level             A2
 • Intermediate Level                    B1
 • Upper Intermediate Level     B2
 • Drop in
 • Conversation evening

During the course, students will be advised on national VOX examinations. Although the course is held in Norwegian, there will be some explanations in English and/or in German for clarification of simple words for students in A1 Level.

Starting DatesWeek 35,  Monday, 28 August 2017, 18:00h – 20:00h, – B1 / B2

                                        Wednesday, 30 August, 18:00h – 20:00h, A1 / A2                                     

 Autumn course :  30 hours

Location

St. Laurentius Church, Cappelens Gate 1, Bragernes, Drammen (entrance at lower level through the parish hall)

Tuition Fees:  2000 NOK         per individual participant

50 NOK            per individual participant per hour for Drop in

 

If you are interested, please enroll as soon as possible. Courses are subject to minimum of participants.

 

To enroll, please contact us.

Contact information
Opening hours: Tuesdays from 12 PM to 6 PM. Thursdays from 2 PM to 8 PM.
Telephone: 95 83 75 97
E-mail: cardrammen@gmail.com
Contact persons: Trond Aaring, Carolina Costa, and Iwona Flaten
Adress: Cappelensgate 1, 3016 Drammen