Caritas St. Laurentis Informasjonskontor for innvandrere og andre som trenger hjelp i Drammen

NORWEGIAN
Caritas St. Laurentius informasjonskontor i Drammen er en frivillig hjelpeorganisasjon som arbeider ut ifra samme verdigrunnlag som Caritas Norge. Informasjonskontoret tilbyr hjelp med følgende:

 • informasjon og praktisk hjelp for dem som er nye i Norge, om velferd og rettigheter, plikter, immigrasjon, arbeid, bolig, helse, sosiale tjenester, utdanning, fritid, praktisk hjelp med utfylling av dokumenter og skjema
 • Hjelpe med kontakt overfor offentlige instanser
 • Analysere bearbeide fattigdomsproblematikk, fremme sosial inkludering
 • Felles læring og utvikling
 • forsvare mennesker i nød
 • generelle praktiske temaer og problemstillinger
 • tolketjenester
 • psykologisk veiledning

Aktiviteter

 • Norskopplæring på nivåene A1, A2, B1 og B2
 • Alfabetiseringskurs
 • Dropp-in-kurs
 • Individuelle samtaler og samtalekvelder for å øve på norsk
 • Kirkekaffe

St. Laurentis katolske kirke har åpen kirkekaffe fra 28. august 2016 til 30. juni 2017 kl. 11:00, i etterkant av høymesse på søndager. Her kan medlemmer av St. Laurentis kontaktes. Informasjonskontoret er nøytralt med hensyn til livssyn og politisk ståsted.

Psykologisk veiledning – tirsdager 11:00 – 13:00.

I livet opplever vi mange utfordringer og de fleste mennesker gjennomgår vanskelige perioder.
Det kan være konflikter på arbeid eller hjemme, overgangsfaser i livet, samlivsbrudd, krig, vold eller andre krevende situasjoner.
Kanskje du står foran vanskelige valg og er usikker på hva som er det riktige for deg.
Og kanskje du føler deg litte verdsatt, sliten eller stresset?
Samtale med psykolog kan hjelpe til med å finne årsaker til smerter og vil lettere kunne finne ut hvilken hjelp som du trenger.
Caritas St.Laurentius tilbyr psykologisk veiledning av utdannet psykolog hver tirsdag fra kl.11:00 til kl. 13:00.Etter avtale kan vi også reservere time torsdager fra kl. 18:00 til kl. 20:00.
Tjenestene er konfidensielle og gratis.

Tjenestene til St. Laurentis er gratis, men hvis man må kontakte advokat, lege og lignende, må man kanskje betale penger for disse tjenestene.

Åpningstider
Tirsdager fra 12:00 til 18:00.
Torsdager fra 14:00 til 20:00.

Kontaktinformasjon
Telefon/SMS: 958 37 597
E-post: cardrammen@gmail.com
Kontaktpersoner: Trond Olav Aaring, Carolina Costa og Iwona Flaten.
Besøksadresse: Cappelens gate 1, Drammen

Støtt Caritas St. Laurentius
Gi din støtte på bankkonto 2220 27 40514.

Mer informasjon
Lenke til St. Laurentious katolske menighet
Lenke til Caritas St. Laurentius
Lenkte til artikkel i Dagsavisen fra juli 2015 om informasjonskontoret

 

ENGLISH
Caritas St. Laurentius Information Centre in Drammen, is a registered charity organisation. It shares the same principles and values as Caritas Norway.

What we offer

 • Providing information and practical help regarding welfare and rights, immigration, employment, housing, health and social services, education and recreational activities
 • Analysing and fighting all forms of poverty and to promoting social inclusion
 • Recognizing the importance of mutual learning and development
 • Advocating for and with people in need
 • Signposting
 • Providing language support services

Our activities

 • Norwegian language courses, for levels A1, A2, B1, and B2
 • Pre-beginner level, introduction to the Latin alphabet, reading and writing
 • Drop-in courses
 • Conversation nights to practice Norwegian
 • Sunday church coffee after mass at 11 AM

The Catholic church of St. Laurentius in Drammen runs an open church coffee from August 28th 2016 to June 30th 2017, after the holy mass at 11 AM. Members of Caritas St. Laurentius are present and can be contacted there.

The work undertaken by Caritas St. Laurentius is free of charge. However, it could be that you need to pay for visits or meetings with doctor, lawyer or similar. Our information office is neutral and is not affiliated to any political or ideology.

Contact information
Opening hours: Tuesdays from 12 PM to 6 PM. Thursdays from 2 PM to 8 PM.
Telephone: 95 83 75 97
E-mail: cardrammen@gmail.com
Contact persons: Trond Aaring, Carolina Costa, and Iwona Flaten
Adress: Cappelensgate 1, 3016 Drammen