Caritas Norge i Colombia

/Caritas Norge i Colombia
Caritas Norge i Colombia 2018-02-05T14:48:18+00:00

Colombia er preget av en konflikt som har drept flere hundre tusen mennesker og drevet millioner på flukt. Caritas Norge støtter fredsbyggings- og utdanningsprosjekter i Colombia for å gi fattig ungdom en bedre fremtid.

Den colombianske regjeringen har siden 2012 ført fredsforhandlinger med landets største geriljagruppe, FARC, og innledet i 2014 også samtaler med ELN geriljaen. Dette har gitt håp om en avslutning på Colombias snart 50 år lange interne konflikt.

Utdanning i konflikt

Caritas arbeider i lokalsamfunn der både overgripere og deres ofre er bosatt, og har et spesielt fokus på å gi barn og unge et alternativ til et liv i vold og kriminalitet. Målet med prosjektet i Colombia er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette gjøres blant annet gjennom etablering av et utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. Det jobbes også med å opprette lokale ungdomskomiteer som arbeider med andre voldsforebyggende tiltak.

Caritas nettverket har vært til stedet i Colombia siden 1950-tallet og er dermed godt forankret lokalt og er en anerkjent organisasjon både blant befolkningen og myndighetene. Caritas Norge og Caritas Colombia har høyt kvalifisert personale med lang felterfaring og spesialkompetanse på fredsbygging og konfliktløsning. Caritas Norge og Caritas Colombia har deltatt i Caritas Internationalis’ arbeidsgruppe for Colombia som siden 1998 har støttet opp om internasjonalt talsmannsarbeid for fred, forsoning og godt styresett.

Resultater:

  • En omfattende studie utført av blant annet Caritas Colombia av årsakene til urban vold i 5 byer i Colombia førte til utgivelsen av en bok i 2014. Resultatene av studien identifiserer flere faktorer som fører til en forverring av voldssituasjonen, som mangel på både utdanning og yrkesutdanning, høy arbeidsløshet, voldelige familiestrukturer og fravær av støttemekanismer i samfunnet.
  • Caritas har tatt resultatene til etterretning og utviklet en modell for undervisning i fredsbygging og voldsforebygging.
  • Ungdom som er utsatt for vold og kriminalitet har via Caritas dermed fått et alternativ gjennom kursing i fredelig konfliktløsning, forebygging av vold og fredsbygging.
  • Det har blitt dannet ungdomsgrupper som selv organiserer og deltar i aktivitetsgrupper for økt forståelse av årsakene til vold og hvordan det er mulig å håndtere situasjonen.

Colombia 2Fredsprogram

Caritas Norge har siden 2012 drevet, i samarbeid med Caritas Colombia(SNPS), et 5-årig landprogram som fremmer fredsbygging i lokalsamfunn, regionalt og nasjonalt. Det overordnede målet med programmet er å bidra til en fremforhandlet løsning på de væpnede konfliktene i landet. Prosjektet fremmer fredelige løsninger på konflikter i 37 lokalsamfunn i 5 regioner. Caritas bruker erfaringene fra lokal konfliktløsing i sitt bidrag til fredsprosessen mellom den colombianske regjering og FARC-geriljaen. Sammen med sivilsamfunnsledere lærer Caritas befolkningen å organisere seg for å endre sin tilværelse. Caritas hjelper med å etablere kontakter med myndigheter og institusjoner som kan bistå i å bygge en bedre fremtid. Totalt blir 15 000 mennesker direkte påvirket av de lokale prosjektene.

Aldri før har Colombia vært så nærme en fredsavtale som nå. Dette gir håp, men dersom man virkelig vil høste frukter av dette arbeidet, bør de involverte, blant annet Caritas Norge og Caritas Colombia, investere i langsiktig støtte til inkluderende dialog og grasrotarbeid. I Norge utøver Caritas Norge i tillegg talsmannsarbeid for fred i Colombia i samarbeid med andre organisasjoner i Colombia-Forum, et nettverk av norske frivillige organisasjoner som jobber for fred og menneskerettigheter i Colombia.

Resultater:

I byen Garzón i Gran Tolima regionen er mottakere av hjelpen internt fordrevne fra konfliktfylte områder i nærheten. Mange av de internt fordrevne endte i den fattige bydelen Los Comuneros.

  • Bydelen manglet utbygde offentlige tjenester som vann, kloakk, strøm og søppelhåndtering. En stor andel av innbyggerne var arbeidsløse og det var stor omsetning av narkotika. Blant ungdom i Los Comuneros var det svært mange som sluttet på skolen og som havnet i kriminelle miljøer.
  • Med støtte fra Caritas besluttet et nyvalgt bydelsutvalg, som bestod utelukkende av kvinner, å endre Los Comuneros fra å være en beryktet slum til å bli et respektabelt sted å bo.
  • De mobiliserte innbyggerne og inngikk samarbeidsavtaler med politi, familiekontoret, en mikrokredittbank, kommunens sosialtjeneste, den lokale skolen og statens yrkesopplæringsenhet. Sammen etablerte de en framdriftsplan for å få slutt på vold og kriminalitet ved å opprette alternativer for de som begikk lovbruddene.
  • Kommuneadministrasjonen ble oppmerksom på hva de fikk til og har lovet å skaffe befolkningen rent drikkevann og et fungerende kloakksystem. Prosjektet repliseres i dag i fem nabobydeler.

Støtt vårt arbeid på Colombia:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Colombia