Februar 2016 startet Caritas Norge et samarbeid med Caritas Slovakia innen integrering av nyankomne flyktninger. Et pionerprosjekt i slovakisk sammenheng, der Caritas bistår i direktebosetning av 149 flyktninger fra Erbil i Irak.

Som ledd i opplæringen kom prosjektledelsen til Caritas Norge  for å lære av vårt arbeid med innvandrere og flyktninger.

C-Slovakia

Les deres egen rapport her