Caritas Norge på Filippinene

/Caritas Norge på Filippinene
Caritas Norge på Filippinene 2018-02-05T14:48:17+00:00

Caritas Norge har jobbet på Filippinene siden slutten av 1980-tallet, og har utviklet solide relasjoner med lokale partnere der. Vi har jobbet med nødhjelp og rehabilitering, mor-barn-prosjekter, HIV/AIDS-opplysning, grasrotorganisering og demokratiprosesser, samt fredsprosesser.

Caritas Norge inngikk i 2004 et prosjektsamarbeid med CRS-Filippinene (Catholic Relief Services). CRS-Filippinene har jobbet med fred på øya Mindanao siden 1996, og har som mål å bidra til å skape et samfunn med varig fred, rettferdig fordeling av goder og reell forsoning mellom folkegruppene. Fredsprosjektet på øya har som mål å skape underliggende forhold slik at fred er mulig, samt bygge opp folks kunnskaper og evner til å skape fred. Dette gjøres gjennom samarbeid Filippinene 2med 21 lokale partnerorganisasjoner. For å motvirke den materielle urettferdigheten, tilbys de fattigste muligheter til å skaffe seg et levebrød. For å komme de systemiske urettferdighetene til verks, hjelpes forbigåtte urbefolkningsgrupper å få jordrettigheter, og man bevisstgjør lokalregjeringer om urbefolkningers rettigheter. For å møte utfordringene representert ved folks rotfestede fordommer mot hverandre, er det iverksatt bred toleranseskolering i form av inter-religiøse dialoger, fredsopplæring på skoler og i lokalsamfunn, samt kursing av lokale regjeringsrepresentanter og andre nøkkelpersoner.

I tillegg samarbeider Caritas Norge med Norges Kristne Råd og Den filippinske økumeniske fredsplattformen i et prosjekt på Filippinene som søker å opprette fred mellom regjeringsstyrkene og National Democratic Front.

Resultater:

  • 50 lokalsamfunn på Mindanao har styrket samarbeid med lokale myndigheter og har i samarbeid med dem gjennomført lokale utviklingsprosjekter, blant annet bygging av en bro for å knytte jordbruksområder til marked. Samlet har slike lokale prosjekter bedret levevilkårene til om lag 60 000 personer.
  • Regionale fredsnettverk på Mindanao har fått mulighet til å påvirke innholdet i fredsforhandlingene
  • Etablering av en økumenisk allianse for fred på Filippinene med tilgang til forhandlingspanelene.
  • Gjennom Caritas-nettverket har mer enn 500 000 mennesker fått nødhjelp etter tyfonen Haiyan som rammet i 2013.

Støtt vårt arbeid på Filippinene:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Filippinene