Det er den internasjonale fredsdagen i dag

//Det er den internasjonale fredsdagen i dag

På den internasjonale fredsdagen i dag, vil Caritas Norge oppfordre regjeringen til å prioritere fred og forsoning i forslaget til statsbudsjett som skal legges fram i begynnelsen av oktober.

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

Norsk fredsarbeid ble en av Statsbudsjettets største tapere med nærmere 40 % reduksjon fra 2015. Etter svært positive resultater fra Norges arbeid med fredsprosessene i Colombia og på Filippinene skrev Utenriksminister B. Brende i DN 3. sept. at Norges pådriverrolle for fred og stabilitet er god og kostnadseffektiv utenrikspolitikk. Det er trist at slik kostnadseffektiv utenrikspolitikk er det som ble kraftigst nedprioritert i bistandsbudsjettet for 2016. Men nå har vi muligheten til å reversere kuttet, og styrke Norges rolle som en pådriver for fred og forsoning. Det vil gi store besparelser økonomisk sammenlignet med humanitær innsats, og enda viktigere, i form av menneskeliv spart.

Fjorårets budsjettforhandlinger ble ellers dominert av flyktningkrisen som traff oss i fjor høst. Dype innhogg i flere budsjetter, inkludert bistandsbudsjettet, ble gjort for å finansiere mottaksapparatet i Norge. Norsk utenlandsbistand ble kuttet med om lag 700 millioner kroner sammenlignet med 2015 ifølge Bistandsaktuelt. Sverige har tatt konsekvensen av overbudsjetteringen og seks milliarder har allerede blitt omfordelt.

Flyktningene kom ikke som ventet og store deler av budsjettet står ubrukt. Vi har nå en gyllen mulighet til å rette opp de smertefulle kuttene som ble gjennomført. Vi kan prioritere økt støtte til nærområdene og samtidig styrke innsatsen for å finne bærekraftige løsninger på de menneskeskapte krisene som driver mennesker på flukt.

Mer om FNs internasjonale fredsdag.

 

2018-02-05T14:48:40+00:00 21st september, 2016|

About the Author: