FNs Internasjonal dag for demokrati

//FNs Internasjonal dag for demokrati

Demokrati er menneskerettigheter og demokrati er utvikling. Krigene og konfliktene vi er vitne til i dag har sin grobunn i mangel på demokrati og fravær av grunnleggende menneskerettigheter som ytrings og forsamlingsfrihet. Demokrati betyr ikke fravær av konflikt, tvert imot. Demokrati åpner for konflikt, men konflikter som føres med ord, ikke våpen. Løsningen på verdens konflikter er mer åpenhet og mer demokrati. Fredsavtaler som ikke ivaretar disse hensyn er dømt til å feile.

Fredsavtalen mellom FARC geriljaen og den colombianske regjeringen som skal signeres 26. september i år er et eksempel til etterfølge. Kampen om makt forflytter seg fra slagmarken til valglokalene og gir klare spilleregler for hvordan demokratiet skal utøves slik at alle kan fremme sine politiske budskap uten fare for å bli truet til stillhet. Borgerkrigen i Colombia er resultat av hvordan makthaverne hindret eksistensen til en reel politisk opposisjon. Freden sikres ved at opposisjonen får juridiske og sikkerhetsmessige garantier til å være i opposisjon. Caritas håper lærdommen fra Colombia blir tatt med videre i den andre fredsprosessen der Norge spiller en sentral rolle som tilrettelegger for fredsforhandlingene, Filippinene. Målet med forhandlingene er å omforme den væpnede opposisjonen til regimet til en politisk, fredelig og demokratisk opposisjon.

Vi lever i en verden der det demokratiske rommet blir stadig mindre – både i Nord og i Sør. Frykten for terrorisme brukes ikke bare i vestlige land til å begrense ytringsfriheten og overvåke egen befolkning. De samme argumenter brukes også i det globale Sør. Det er en utvikling som er uheldig og som må reverseres. Det er gjennom meningsmangfold vi utvikler oss som mennesker og som samfunn. Demokratiet lager rammene for at alles meninger kan ytres. Det er ikke et mål at alle skal bli enige, men at vi skal vokse gjennom den politiske debatten alle verdens samfunn trenger for å utvikles.

Vi er fredsbyggere står det på ryggen til kvinnen fra Colombia. Foto: Caritas Norge

Vi er fredsbyggere står det på ryggen til kvinnen fra Colombia. Foto: Caritas Norge

 

 

2018-02-05T14:48:40+00:00 15th september, 2016|

About the Author: