Gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i Nepal tar tid.

//Gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i Nepal tar tid.

Vel ett år etter jordskjelvet i Nepal er det fortsatt store behov for hjelp. Gjenoppbyggingen har ikke kommet så langt som man skulle ønske, og mange bor ennå i midlertidige husly, utsatte for vær og vind og ekstrem kule, særlig i høyereliggende strøk.

Ødeleggelsene var størst i den vestlige og sentrale delen av landet. Her har Caritas bistått 22 000 mennesker med matvarehjelp, der hver familie mottok en pakke med en godt sammen satt diett bestående av ris, mel, olje, linser, salt og vann.

Over 750 000 hus ble helt eller delvis ødelagte, mange i veiløse områder. I den første fasen etter jordskjelvet bidro Caritas med midlertidig husly til familier som hadde mistet alt. Videre har 15 000 mennesker fått tepper, soveposer og isolasjonsmateriale til sine midlertidige husly for å kunne klare seg over vinteren. Gjenoppbygging av hus har vært et politisk betent tema i Nepal. Myndighetene har fått kritikk for å trenere prosessen ved å bruke unødvendig lang tid på å komme opp med prototyper for jordskjelvsikre hus, som alle organisasjoner og entreprenører må forholde seg til.

Caritas har et spesielt fokus på å nå de mange enslige kvinnene og deres barn. Foto: Caritas Internationalis

Caritas har et spesielt fokus på å nå de mange enslige kvinnene og deres barn. Foto: Caritas Internationalis

Ettersom myndighetene ikke tillot bygging av hus før de hadde bestemt seg for en felles standard, kunne ikke Caritas’ partnere igangsette selve byggearbeidet. Vi valgte da å heller å tilby videreutdanning til fagfolk innenfor byggenæringen i jordskjelvsikre konstruksjonsmetoder. Videre utdannet vi ufaglærte til å kunne assistere i gjenoppbyggingsarbeidet.

Caritas har et spesielt fokus på å nå de mange enslige kvinnene og deres barn. Deres situasjon er spesielt vanskelig av flere årsaker. Diskriminering på grunn av kjønn og/eller kaste gjør at de ofte stiller sist i køen når nødhjelp deles ut. Videre er en større andel enslige kvinner analfabeter enn tilfellet er for den øvrige befolkningen, noe som vil gjøre det vanskeligere for dem å få tilgang til informasjon og kreve sin rett når gjenoppbyggingsfasen starter. Spesielle tiltak for å sikre at enslige kvinner og deres barn får den hjelp de trenger og har krav på er derfor helt nødvendig.

 

 

 

2018-02-05T14:48:45+00:00 21st juli, 2016|

About the Author: