Gode resultater i Zambia-programmet

//Gode resultater i Zambia-programmet

En nylig gjennomført organisasjonsgjennomgang av Caritas Norge viser at organisasjonen er kostnadseffektiv, har god økonomistyring og gode resultater, og spiller en viktig rolle for våre partnere. 

– Vi er svært fornøyd med resultatene fra organisasjonsgjennomgangen, og konklusjonene fra gjennomgangen er i tråd med de gode resultatene vi ser på bakken i Zambia og i andre programland, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Caritas Norges program i Zambia er brukt som eksempel for organisasjonsgjennomgangen, og konsulentene besøkte våre partnere Caritas Zambia og Caritas Mpika.

Bonden Mary (26), har vært med i Caritas' program i Zambia siden 2013. Takket være økt inntekt kan hun nå sende barna sine på skolen. (Foto: Caritas Norge)

Bonden Mary (26), har vært med i Caritas’ program i Zambia siden 2013. Takket være økt inntekt kan hun nå sende barna sine på skolen. (Foto: Caritas Norge)

På oppdrag fra Norad

Caritas og tre andre norske organisasjoner ble evaluert av et svensk konsulentselskap på oppdrag for Norad. Formålet med denne typen gjennomganger er å sikre at organisasjoner som mottar statlige midler har nødvendig kapasitet og leverer tilfredsstillende resultater. Organisasjonene ble vurdert ut fra resultater, effektivitet, merverdi og administrativ kapasitet til å håndtere programmer.

Gjennomgangen av Caritas Norge viser at det er en tydelig sammenheng mellom resultater oppnådd og systemer for oppfølging av aktivitetene:

The systems for monitoring and collecting results in the Norad funded program is impressive with detailed information available on results achieved” (p. 16).

Hjelper familier på landsbygda

Caritas Norge har jobbet i Zambia siden 2002, hovedsakelig i Nord-Zambia. Målgruppen for vårt arbeid i denne programperioden er 3000 fattige familier på landsbygda. På tre år, fra 2013 til 2016,   økte antallet familier som spiser tre måltider om dagen fra fire prosent til 74 prosent, noe som tydelig viser fremgang. 98m prosent av familiene hadde økt inntekt. Det har også vært en markant økning i andelen familier som nå bruker miljøvennlige jordbruksteknikker. Mange forteller videre om bedre ernæring.

Merverdi handler om hvilken verdi vi som norske bistandsmottakere tilfører partnerorganisasjoner og prosjekter i sør utover pengestøtte. Gjennomgangen viser at Caritas Norge har en tydelig merverdi i Zambiaprogrammet:

“Caritas Norway provides a clear added value in several ways; by ensuring high quality in the projects, especially in terms of RBM (ed. results based monitoring), by providing access to networks for partners, and by ensuring that Norwegian priorities in development cooperation are considered and providing quality assurance” (p. 10).

Legger vekt på lokal forankring

– Helt siden oppstarten av programmet har Caritas Norge lagt vekt på lokal forankring, partnerskap og på å styrke kapasiteten til partnere. Gjennom en styringsgruppe, som består av partnere i Zambia og Caritas Norge, tas viktige beslutninger i felleskap og møtene er en viktig arena for erfaringsutveksling, forteller programrådgiver Aina Østreng.

Organisasjonsgjennomgangen har også anbefalinger til forbedringer både til Caritas Norge og partnere i Zambia. Anbefalingene til Caritas Norge gikk i hovedsak på å forbedre retningslinjer for innkjøp og systematisering av arbeidet med å styrke partner. Til partnere i Zambia gikk anbefalingene hovedsakelig på forbedring av verktøy og rutiner på økonomi/innkjøpssiden.

-Disse anbefalingene er viktige i arbeidet med å styrke organisasjonene og vi er allerede i gang med å forbedre mange av de identifiserte svakhetene, forteller Martha Skretteberg.

 

 

2018-02-05T14:48:37+00:00 6th januar, 2017|

About the Author: