For at barn skal lære, må de ha mat i magen

En verden uten sult er mulig! Det er i dag 795 millioner mennesker i verden som mangler mat. Halvparten av disse er barn og hvert annet barn under fem år som dør, dør av sult. Sult skaper også grobunn for konflikt og tvinger årlig millioner av familier og barn på flukt fra sine hjem. Det er flere mennesker drevet på flukt på grunn av klimaendringer enn på grunn av krig og konflikt.

For at barn skal lære, må de ha mat i magen. Foto: Caritas Norge

For at barn skal lære, må de ha mat i magen. Foto: Caritas Norge

Ønsker du å bidra for å bekjempe sult?
– Gavekonto: 8200.01.93433
– Vipps: 12135
– SMS: FOOD til 2160 (kr 200)
– E-post: Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post
Å utrydde sult innen 2030 er mål nr to på FNs 17 bærekraftsmål, og en verden uten sult er mulig! Verdenssamfunnet har kunnskapen som skal til for å bekjempe sult, men det gjøres ikke nok for at de aller fattigste skal få hjelp til å skaffe mat til seg og sin familie. Med innføring av langsiktige og bærekraftige løsninger for økt matproduksjon kan sult bekjempes. For å nå dette målet arbeider Caritas for en økt satsing på bærekraftig og robust matproduksjon, og støtte til småbønder og kvinner.

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.

Skattefradrag
Uavhengig av hvordan du du velger å støtte Caritas, har du krav på skattefradrag dersom ditt bidrag er på 500 kroner eller mer i løpet av ett år. Her finner du mer informasjon om skattefradrag.