Lærerikt og meningsfullt å være frivillig!

//Lærerikt og meningsfullt å være frivillig!

Neeta og Sheema

Å jobbe som frivillig i Caritas er både lærerikt og meningsfullt mener Neeta Budhathoki og Sheema Adam. Med sin innsats gir de flyktninger i asylmottak en bedre start i Norge.

Les mer om hvordan Neetas og Sheemas erfaringer som frivillige og meld deg som frivillig i dag! 

Navn: Neeta Budhathoki

Hvorfor har du meldt deg som frivillig i Caritas?
Jeg har meldt meg som frivillig i Caritas fordi jeg synes at de gjør en god jobb i sosiale saker, for eksempel ved å hjelpe flyktningene på ulike måter. Jeg har også relevant akademisk og faglig bakgrunn for å jobbe med dette.

Hva har du bidratt med så langt?
Jeg har nylig begynt å jobbe med Caritas, og deltar i aktiviteter i Flyktningprosjektet. Jeg har vært på Mysebu mottak (Mysen) to ganger og på Raumyr mottak (Kongsberg). Så langt har jeg hjulpet til ved  et alfabetiseringskurs for flyktningene. Jeg ser frem til å bidra i prosjektet på best mulig måte.

Hvordan har du opplevd å være med som frivillig?
Det har vært bra så langt.   Jeg har fått nye muligheter til å samhandle med nye mennesker (flyktninger) og hjelpe dem gjennom Caritas.

Hva synes du er det beste med å være frivillig – og ville du anbefalt det til andre?
Det beste med å være frivillig er du kan lære mye uten å ha noe arbeidstress. Jeg vil absolutt anbefale andre å jobbe frivillig hvis de ønsker å få yrkeserfaring før de går inn i et fast yrke. Det gir en god læringsopplevelse.

Navn: Sheema Adam

Hvorfor har du meldt deg som frivillig i Caritas?
Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe som frivillig, spesielt har jeg hatt lyst til å jobbe med asylsøkere og flyktninger som bor i asylmottak og hjelpe dem, som for eksempel med språkhjelp (tolking) eller veiledning. Jeg hadde lest om Caritas på nettet og så at de nylig hadde startet opp med aktiviteter i asylmottak for å hjelpe flyktningene med språkopplæring og karriereveiledning. Jeg tenker at det er en kjempebra initiativ og vil gjerne bidra. Jeg vil også hjelpe arbeidsinnvandrere med å gi dem nyttig informasjon og veiledning om arbeidslivet i Norge.

Hva har du bidratt med så langt?
Jeg fikk muligheten til å være arabisk tolk i et asylmottak i Kongsvinger. Jeg har bidratt med å tolke i et kurs om arbeidslivet i Norge.

Hvordan har du opplevd å være med som frivillig?
Å jobbe som frivillig har vært en veldig meningsfull opplevelse for meg.  Det er alltid hyggelig å hjelpe andre. Jeg har fått muligheten til å lære mye og nye ting. Jeg har blitt kjent med nye og hyggelige mennesker.  Enda hyggeligere er at den hjelpen man tilbyr blir verdsatt både av kollegaene og av dem som har fått hjelpen.

Hva synes du er det beste med å være frivillig – og ville du anbefalt det til andre?
Å jobbe som frivillig er en meningsfull aktivitet som jeg absolutt vil anbefale til andre. Jeg tenker at det som gir livet mening er å kunne hjelpe andre. Man kan bruke den kompetansen man har til å gjøre en bra innsats som er nyttig for andre, samtidig kan man være stolt av innsatsen sin. Å jobbe frivillig kan styrke ditt selvbilde. Å kunne hjelpe andre føles alltid veldig bra, samtidig føler man seg nyttig og verdifull. Man kan også få en attest fra den organisasjonen man jobber som frivillig i. Dette er fint å ha med i CV-en og i en jobbsøkingsprosess.

FAKTA: CARITAS NORGES FLYKTNINGPROSJEKT

I mars startet Caritas et prosjekt rettet mot flyktninger og asylsøkere i norske asylmottak, «Arbeids- og karriereveiledning for beboere i asylmottak». Vi er nå godt i gang med arbeidet i flere asylmottak, først og fremst i Østlandsområdet og Hordaland. Hittil har vi blant annet holdt norskkurs og Arbeidslivskurs i disse mottakene: Mysebu, Lysaker, Veumalléen, Moss, Raumyr, Kongsvinger, Hurdal, Hobøl og Refstad. Men målet etter hvert er å kunne nå ut til flere mottak i landet. Vi har hittil fått tilknyttet mange frivillige i prosjektet, både av de som tolker og som holder kurs, men det er stadig behov for flere. Vi trenger særlig folk med god kompetanse i språkene: arabisk, kurdisk, dari, pashto, somali og tigrinja. I tillegg er det behov for frivillige med formidlingskompetanse og interesse for å holde norskkurs, arbeidslivskurs og karrierekurs. Ta kontakt med Caritas dersom du kunne tenke deg å bidra eller kjenner noen som kan bidra. Opplæring vil bli gitt. Mer informasjon finner du på vår webside www.caritas.no og på www.frivillig.no/

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:46+00:00 20th juni, 2016|

About the Author: