Larve truer matsikkerheten i flere afrikanske land

//Larve truer matsikkerheten i flere afrikanske land

Skadedyret Spodoptera frugiperda (army worm på engelsk) sprer seg svært raskt og har allerede ødelagt avlinger i DR Kongo, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Sør-Afrika, Namibia, Swaziland, Ghana og Kenya.

(Foto: Caritas Norge)

(Foto: Caritas Norge)

Til sammen er 330 000 hektar maisplanter i regionen rammet. Det er også sannsynlig at andre nærliggende regioner vil bli berørt, mener FN.

Hvor alvorlig dette larve-angrepet er for avlingene, er fortsatt usikkert da det kommer an på når i vekstsesongen plantene er blitt angrepet. De plantene som ble angrepet tidlig i vekstsesongen (i desember 2016) må gjerne kastes og plantes på nytt, mens planter som er blitt angrepet senere i vekstsesongen, har overlevd uten spesielle tiltak.

Ifølge David Phiri i FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO), utgjør larven «en enorm trussel mot matsikkerheten».

Husholdninger som er avhengige av maisproduksjon og familier som allerede har fått avlinger ødelagt av værfenomenet El Nino, er spesielt utsatt. Manglende matsikkerhet er allerede et problem i flere land i regionen, hvor landbruk er viktigste inntektskilde til folk på landsbygda.

Caritas Norge har prosjekter i fire av landene larven har spredd seg til; Zambia, Malawi, Uganda og DR Kongo

Zambia

I Zambia er 130 000 hektar av åkrene rammet i 77 av 105 distrikter. Fare for flom flere steder i landet på grunn av regntiden er et ekstra faremoment for en allerede prøvet befolkning. Rundt 100 husholdninger i Choma, en av de sørlige provinsene ble hjemløse på grunn av flom den første uka av februar i år, mens 1 500 ble rammet. Flomfaren er fortsatt overhengende.

– Mange er veldig bekymret, men heldigvis angrep larven relativt tidlig i vekstsesongen og myndighetene har allerede delt ut frø for ny planting, forteller programansvarlig i Caritas Zambia, Angela Mbwale. Hun legger til at larven uansett har en negativ innvirkning på størrelsen på avlingene.

Programansvarlig i Caritas Kongo, André Mathunabo (Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge)

Programansvarlig i Caritas Kongo, André Mathunabo (Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge)

DR Kongo

I DR Kongo er 63 000 hektar mais og risavlinger rammet. Dette utgjør omtrent 80 prosent av produksjonen ved den zambiske grensa i de sørøstlige provinsene, men utbruddet har også spredd seg nordover. Situasjonen er alvorlig for et land hvor matmangelen allerede er stor. I november 2016 manglet 1,2 millioner mennesker i Tanganyikaprovinsen mat og 738 000 mennesker manglet mat i  Haut Katanga provinsen.

– Vi ser at matsikkerheten til en husholdning påvirkes negativt når larven angriper familiens åkerlapp. Dette går særlig utover barn, som ofte får grøt laget av mais, sier programansvarlig i Caritas Kongo, André Mathunabo. Hanforteller at situasjonen er særlig kritisk for familier som har jordbruk som eneste inntektskilde.

Matsikkerheten i landet er også påvirket av gjentatte voldelige konflikter. I tillegg er store deler av avlingene i DR Kongo angrepet av mellus. Situasjonen har ført til at prisen på landbruksvarer er tredoblet. Særlig internt fordrevne er i faresonen på grunn av den usikre tilgangen på mat. I slutten av februar var ingen tiltak planlagt fra regjeringens side, eller husholdningenes side, men guvernøren av Haut-Katenga har besøkt flere sør-afrikanske land for å forhandle frem avtaler om mer import.

Malawi

I Malawi er 35 000 hektar åkrer i alle landets 28 distrikter rammet. Myndighetene deler ut sprøytemidler og informerer bøndene om utbruddet. Angrepet på årets avling ser nå ut til å være under kontroll. Fjorårets avling i Malawi ble ødelagt av tørke og rundt 6,5 millioner, cirka en tredjedel av innbyggerne er allerede avhengig av matvarehjelp frem til årets avling kan høstes i mars.

Uganda

I Uganda har det vært et utbrudd i Luweero-distriktet. Landbruksdepartementet har leid inn et privat selskap til å prøve ut et sprøytemiddel som de håper vil ta knekken på larven.

Kilde: ACAPS -rapporten: Africa: Fall army worms outbreak 23/3 2017

 

2018-02-05T14:48:33+00:00 28th mars, 2017|

About the Author: