Livsfarlig mangel på solidaritet

//Livsfarlig mangel på solidaritet

I anledning verdens flyktningdag, minner Caritas Norge og Caritas Europa om at det finnes løsninger på Europas nåværende solidaritetskrise. Det er ikke nødvendig å sette livet til innvandrere og flyktninger i fare.

Caritas tror fortsatt at europeiske verdier som verdighet, likeverd og respekt for menneskerettighetene ikke bare er tomme ord, men viktigere og mer fornuftig nå enn noensinne.
Ifølge FN, har minst 10.000 mennesker mistet livet i forsøket på å nå en trygg havn i Europa siden 2014. EUs strenge asylpolitikk hindrer folk i å komme seg trygt til Europa og fører til at mennesker dør mens de flykter fra krig, konflikt, politisk forfølgelse og fattigdom. Den såkalte utflaggingen av EUs asyl- og innvandringspolitikk, gjennom avtaler med land utenfor EU om grensekontroll, viser tydelig mangel på solidaritet med mennesker som flykter fra krig og forfølgelse, mener Caritas.

EU inngikk en flyktningavtale med Tyrkia i vår og nylig foreslo EU-kommisjonen å koble bistand til afrikanske lands bidrag til å kontrollere migrasjonsstrømmene. Ved hjelp av bistand og handel vil EU belønne landene som bidrar til at migrantene blir værende der de er og ikke reiser, og straffe dem som ikke samarbeider.  På kort sikt ser EU-kommisjonen for seg samarbeidsavtaler med Jordan og Libanon, i tillegg til Niger, Nigeria, Senegal, Mali og Etiopia. Caritas er kritisk til forslaget.

– Vi er positive til økt bistand til sårbare stater, men det må være behovene som styrer bistanden, ikke Europas ønsker om å holde mennesker ute fra våre grenser, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg. Les mer om dette i Dagsavisen.

Hun har nettopp kommet hjem fra en lengre reise i det fattige og tørkerammede Sahel-området i Afrika. Mange av migrantene som krysser Afrika på vei mot Europa kommer fra dette området.

Kadidja som Caritas traff i Tsjad hadde opprinnelig reist til Den Sentralafrikanske Republikk (SAR) for å arbeide, men flyktet tilbake til hjemlandet med sine fem barn på grunn av konflikten i SAR. Nå venter de i en leir for returnerte på å bli gjenbosatt i hjemlandet. Sammen med seks tusen andre overlever de på ett måltid om dagen, og vet ingenting om når de kan starte et nytt liv. (Foto: Martha Skretteberg/Caritas Norge)

Kadidja (bildet) som Caritas nylig traff i Tsjad hadde opprinnelig reist til Den Sentralafrikanske Republikk (SAR) for å arbeide, men flyktet tilbake til hjemlandet med sine fem barn på grunn av konflikten i SAR. Nå venter de i en leir for returnerte på å bli gjenbosatt i hjemlandet. Sammen med seks tusen andre overlever de på ett måltid om dagen, og vet ingenting om når de kan starte et nytt liv. (Foto: Caritas Norge)

Skretteberg mener EUs nye forslag ikke bare truer retten til å søke asyl, men også går på bekostning av Europas humanistiske verdier.

– Flere av landene EU nå vil lage samarbeidsavtaler med sliter med korrupsjon, svake institusjoner og dårlig styresett. Å knytte betingelser til bistand  og handelssamarbeid vil  ramme de fattigste og mest sårbare innbyggerne, sier Skretteberg.

Hør mer om Martha Skrettebergs reise til Sahel i radioprogrammet Urix på lørdag.

Europa har muligheten til å gjøre en slutt på unødvendige død og lidelsen til mennesker som har akutt behov for beskyttelse, solidaritet og medfølelse. Caritas jobber for politiske løsninger som er gjennomførbare og realistiske. Politisk vilje og engasjement for menneskerettighetene er det som trengs:

Caritas oppfordrer EU og EUs medlemsland og samarbeidsland til å

– Øke bistanden til sårbare stater

– Investere i redningsaksjoner til sjøs

– Åpne flere trygge og lovlige veier til Europa, for eksempel ved å innføre rimelige og tilgjengelige humanitære visum og ved å ta imot flere kvoteflyktninger

– Legge til rette for familiegjenforening for flyktninger og innvandrere, og dermed fremme integrering i mottakerland;

– Stoppe og reversere utflaggingen av EUs migrasjonspolitikk;

– Slutte å bruke returavtaler som en betingelse for bistand.

Les pressemeldingen fra Caritas Europa i anledning Verdens flyktningdag (engelsk)

2018-02-05T14:48:46+00:00 20th juni, 2016|

About the Author: