Migrasjon og integrering

/Migrasjon og integrering
Migrasjon og integrering 2018-02-05T14:48:05+00:00

Caritas Norge jobber for en god og verdig integrering. Vi mener tilretteleggelse for deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering, der jobb og norskkunnskaper står i fokus.

Antallet migranter har økt kraftig de siste 15 årene, I 2015 migrerte 244 millioner mennesker fra et land til et annet. Nesten to tredeler av alle disse bor enten i Asia (75 millioner) eller i Europa (76 millioner). I europeisk sammenheng migrerer mange internt i Schengensonen av økonomiske grunner og videre kommer mange flykninger til Europa for å unnslippe krig og forfølgelse. I norsk sammenheng var det per 1. januar 2016 omlag 848 200 personer bosatt som enten har innvandret selv (698 500) eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre (149 600). Til sammen utgjør disse gruppene 16 prosent av Norges befolkning. I Norge bor det personer med bakgrunn fra 223 forskjellige land og selvstyrte regioner. Det er flest innvandrere fra Polen, Litauen og Somalia.

Hva gjør Caritas Norge?

Caritas i Norge arbeider hovedsakelig med arbeid rettet mot minoritetsbefolkningen og er anerkjent som et nasjonalt ressurssenter for integrering over statsbudsjettet. Vi driver informasjonssentre for innvandrere i Oslo, Bergen og Drammen og jobber i asylmottak med forberedende kurs for deltakelse i norsk arbeidsliv på Øst- og Vestlandet.

Arbeidsinnvandrere

Siden 2011 har Caritas Norge drevet et omfattende informasjons- og veiledningsarbeid for arbeidsinnvandrere fra EU-/EØS-området, og har siden oppstarten av dette arbeidet hatt over 25 000 henvendelser. I vårt arbeid for arbeidsinnvandrere fokuserer Caritas på å gi nyankomne og bofaste arbeidsinnvandrere en realitetsorientering, informasjon og veiledning knyttet til den enkeltes innvandringsprosjekt og bistand i kontakt med offentlige og private institusjoner. Caritas gjennomfører dette arbeidet i nært samarbeid med ulike minoritetsmiljøer og således har organisasjonen et hjelp-til-selvhjelpsperspektiv. Gjennom vårt arbeid med og for arbeidsinnvandrere har Caritas opparbeidet seg god kompetanse og kjennskap til de utfordringer arbeidsinnvandrere står ovenfor på kortere og lengre sikt i Norge.

Flyktninger

Gjennom vårt internasjonale engasjement arbeider Caritas forebyggende ved å redusere risikoen for migrasjon og flukt. I humanitære krise tilstreber vi å møte lokale utfordringer, og i de tilfeller hvor personer legger på flukt arbeider vi med å gi nødvendig umiddelbar hjelp. I Norge har Caritas prosjekter knyttet til å forberede flyktninger på deltakelse i Norsk arbeidsliv og norsk språkkompetanse. Dette arbeidet baserer seg på de erfaringer Caritas har gjort knyttet til vårt arbeid med arbeidsinnvandrere, og deres muligheter på det norske arbeidsmarkedet. På asylmottak over store deler av Østlandet og Bergensområdet tilbyr vi introduksjonskurs til norsk arbeidsliv, karriereveiledning, individuell plan og hjelp til godkjenning av utdannelse og supplerende norskkurs ved behov.

(Illustrasjonsfoto: Trine Lejon/Caritas Norge)

(Caritas infosenter i Oslo: Trine Lejon/Caritas Norge)

Støtt vårt arbeid:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Integrering

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.