#nullsult-konferansen 2017
Sult er et løsbart problem! Caritas inviterer til en konferanse med norsk næringsliv der aktører fra FN, politikk, sivilsamfunn, næringsliv og akademia utfordrer paradigmer og søker nye løsninger. Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?

Meld deg på her!

Facebook-bilde med nullsultlogo2 (2)

Fredag den 17. november Kl. 09.00 – 15.00
Næringslivets Hus (NHO)

Verden står i dag overfor den største sultkrisen siden andre verdenskrig.  800 millioner mennesker er rammet av kronisk sult. Hvordan kan norske politikere legge til rette for at Norge, med vår unike kompetanse innen matvareproduksjon, bidrar til at verden når FNs bærekraftsmål nr. 2 – å utrydde sult innen 2030?

  • Status SDG2: Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?
  • Hvordan kan norsk næringsliv bidra?
  • Politikerdebatt: Hvordan kan norske politikere legge til rette for at vi når målet?

Disse og flere spørsmål settes på dagsorden under konferansen #nullsult.

Caritas ønsker deg velkommen til årets konferanse om bekjempelse av sult. Vel møtt!