Programsjef Knut Andreas Orgland Lid gikk 1. august inn i et vikariat for generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg som har fått ett års permisjon. Lid er utdannet statsviter og har vært ansatt i Caritas i fem år.Knut Andreas Lid passbilde

Han har over 15 års erfaring med arbeid for menneskerettigheter, religionsfrihet, fred og forsoning og internasjonalt utviklingsarbeid. I Caritas har Lid også ledet internasjonal avdeling. Martha Rubiano Skretteberg fortsetter som styremedlem i Caritas Europa og ønsker å gjøre en innsats som frivillig for Caritas Norge.

Alexander Golding, fagsjef i Caritas Norge og tidligere leder for innenlandsavdelingen blant annet, har også fått permisjon. I tillegg har organisasjonen foretatt flere nyansettelser. Ellen Høvik begynner 1. september som kommunikasjonsjef. Nina A. Brattvoll har startet i stillingen som humanitær koordinator, mens Ingebjørg Forsmann Bærø har tiltrådt som organisasjonskonsulent. Tormod Nuland er ansatt som spesialrådgiver for Sahel-regionen i Caritas internasjonale avdeling. Han blir stasjonert i Bamako, Mali.