Ny leder på Caritas Informasjons- og ressurssenter

//Ny leder på Caritas Informasjons- og ressurssenter

Caritas Norge er stolte av å presentere vår nye operative leder på Infosenteret.

Anna-Sofie Ekendahl , operativ leder Infosenteret i Oslo.

Anna-Sofie Ekendahl , operativ leder Infosenteret i Oslo.

Anna-Sofie Ekendahl er 31 år og flyttet fra Sverige i 2007 for å studere ved Universitetet i Oslo, der hun tok mastergrad i sosialantropologi med fokus på flukt/migrasjon. I forbindelse med dette bodde hun i Aten og forsket på papirløse flyktninger og migranter (2011), der fokus var selve flyktningeopplevelsen og opplevelsen av å være mellom verdener uten mulighet til å komme seg videre i livet.

–  Jeg har arbeidet og vært engasjert i mye forskjellig knyttet til migrasjon og integrasjon i Norge. Blant annet jobbet jeg på asylmottak som informasjonskonsulent og lærer, og nå sist som rådgiver og kursholder i Hero kompetanse der målet er integrasjon av minoritetsspråklige i arbeidsmarkedet.   Jeg har også vært aktiv i debatten, bland annet som skribent for det svenske initiativet «flyktningbloggen».

–  Jeg ønske å jobbe for at senteret skal bli en tydeligere ressurs på veien til arbeid for innvandrere, gjennom direkte rekrutering og kontakt med potensielle arbeidsgiver. Kanskje også videreutvikle kurstilbudet for å kunne hjelpe flere migranter til å lykkes i forståelsen av, og aktiv deltakelse i, det norske samfunnet.

Vi ønsker Anna-Sofie lykke til i jobben på Infosenteret.

 

 

2018-02-05T14:48:42+00:00 28th juli, 2016|

About the Author: