Ny president på Filippinene

//Ny president på Filippinene

Rodrigo Duterte er ny president på Filippinene. Han har blitt fremstilt som kontroversiell i media, men Duterte har ambisiøse mål for å fred og forsoning på Filippinene.

Rodrigo Duterte har tidligere sittet i parlamentet og vært ordfører i byen Davao på Mindanao i over 20 år. Her har han blitt populær ved å slå hardt ned på kriminalitet og korrupsjon. Under valgkampen har han kommet med mange kontroversielle uttalelser og blitt omtalt som «Hevneren» for sin kompromissløse håndtering av kriminelle, noe han har lovet å bringe videre på nasjonalt nivå. Men mange eksperter tror også at Duterte har gode forutsetninger for å løse de interne konfliktene på Fillipinene, spesielt på Mindanao.

Befolkningen har lidd

Den filippinske befolkningen har lidd under flere borgerkrigslignende konflikter mellom regjeringen og opprørsgrupper siden 1960-tallet. På Mindanao har Moro Fronten for Islamsk Frigjøring (MILF) kjempet for et autonomt område for den muslimske minoriteten. Det ble inngått en historisk fredsavtale i 2014, men det er fortsatt mange trefninger og loven som skulle sikre det autonome området ble nedstemt i parlamentet. Den andre store konflikten på Filippinene har røtter i klassekamp og motstand mot militærdiktaturet til Marcos. Sammen med andre støttegrupper startet det Filippinske kommunistpartiet en geriljakrig i 1969 for politiske endringer og landreform. Fredsforhandlinger førte til en avtale i 1992 som skulle sette rammene for videre forhandlinger. Fremgangen i forhandlingene har imidlertid variert under de ulike presidentene. Norge har som offisiell tilrettelegger siden 2001 bidratt til å mobilisere sivilsamfunnet for å legge press på partene.

Engasjert i fred og forsoning

Caritas er engasjert i fred og forsoning knyttet til både den nasjonale konflikten og på øya Mindanao. Det er et tidskrevende arbeid. Med ny og handlekraftig president, mener vi det nå er bedre muligheter for løsninger på konfliktene. Duterte lanserte under valgkampen et ambisiøst program for å løse de interne konfliktene i landet. Han har signalisert at våre partnere, Den Filippinske Økumeniske Fredsplattformen, som Caritas har bygget opp og støttet med midler fra Utenriksdepartementet, vil spille en viktig rolle. Presidenten vil innen 100 dager fra sin innsettelse komme med et initiativ for fred og forsoning som inkluderer alle parter. Norge vil bli bedt om å tilrettelegge videre forhandlinger. Det er avgjørende at Norge kan prioritere fortsatt støtte til dette arbeidet.

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge. Caritas Norge støtter fredsarbeidet på Filippinene slik at barn kan få en bedre fremtid.

Støtt vårt arbeid på Filippinene:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Filippinene

 

 

 

2018-02-05T14:48:47+00:00 13th mai, 2016|

About the Author: