Nyttårshilsen fra Caritas Norge

//Nyttårshilsen fra Caritas Norge

2016 går mot slutten og vi ønsker derfor å takke givere, samarbeidspartnere og frivillige for støtten gjennom året. Det er  med dere og for dere at Caritas kan hjepe hundretusener av mennesker. Sammen gjør vi en innsats for det felles gode! Selv om verden går fremover på mange områder, er det fortsatt stort behov for den innsatsen vi gjør blant annet for at flere mennesker i utviklingsland skal få nok trygg og næringsrik mat og for å få innvandrere i Norge raskt i jobb.

Illustrasjonsbilde: Mathias Frühmorgen/Caritas Sveits

Illustrasjonsbilde: Mathias Frühmorgen/Caritas Sveits

Forskning utført på oppdrag fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og publisert i april i år slo fast at vi er best i Skandinavia på integrering. Flere innvandrere enn i Danmark og Sverige har høyere utdanning, jobb og god inntekt. Men både denne rapporten og SSB-tall fra oktober viser at vi fremdeles har store utfordringer i Norge. Inntektsforskjellene mellom folk er økende. Langt flere innvandrerhusholdninger enn andre befinner seg under fattigdomsgrensa.  En av forklaringene på dette er utilstrekkelige norskkunnskaper. Dette jobber vi hver dag for å gjøre noe med, men trenger hjelp fra engasjerte medmennesker som stiller opp som arbeidslivsfaddere, norsklærere og rådgivere ute i asylmottakene og ved våre informasjonssentre for innvandrere. De er det heldigvis mange av. Ekstra fint synes vi det er at mange av dem som hjelper oss i dette arbeidet selv kommet til Norge som innvandrere og bruker egen erfaring for å hjelpe andre til å starte på nytt i et nytt land. Tusen takk!

Martha Rubiano Skretteberg (Foto: Caritas Norge )

Martha Rubiano Skretteberg (Foto: Caritas Norge )

The International Food Policy Research Institute, IFPRI, lanserte nylig sin globale sultindeks for 2016.  Rapporten viser at det i fjor var betydelig mindre sult i verden enn ved årtusenskiftet. Totalter nedgangen på 29 prosent. Men fremdeles er det 795 millioner som sulter og det er disse menneskene vi jobber for å hjelpe gjennom våre internasjonale prosjekter. Mat er et av menneskenes mest grunnleggende behov. Sunn og næringsrik mat er avgjørende både for god helse og for læring. En kan bruke mye penger på utdanning i utviklingsland, men dersom elevene skal få med seg det læreren sier i klasserommet, må de ha mat i magen. Derfor er skolemat også en del av våre utdanningsprogrammer. Inntektene fra årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker (NUK) går til Caritas Norges utdanningsprosjekter i Vietnam, hvor vi gir barn og ungdom som har falt utenfor det offentlige utdanningssystemet, muligheten til å gå på skole. Ditt bidrag til aksjonen gjør at vi kan opprettholde dette tilbudet. Tusen takk for støtten til dette viktige arbeidet.

 

Med vennlig hilsen fra Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

 

2018-02-05T14:48:37+00:00 22nd desember, 2016|

About the Author: