Opplæring i jordbruketeknikker og forbedrete frø gir økt livskvalitet i Zambia

//Opplæring i jordbruketeknikker og forbedrete frø gir økt livskvalitet i Zambia

– Livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg ble med i Caritas-programmet i 2013, forteller Davies Kangwa bosatt i Katibunga sogn i Mpika i Nord-Zambia.

Davies Kangwa bosatt i Katibunga sogn i Mpika i Nord-Zambia. Foto: Caritas Norge

Davies Kangwa bosatt i Katibunga sogn i Mpika i Nord-Zambia. Foto: Caritas Norge

Davies lånte fem kg bønnefrø og fem kg peanøttfrø i 2013 til en verdi på henholdsvis 30 katcha og 20 kwatcha. Med disse forbedrede frøene fikk han en mye bedre innhøsting enn hva han har pleid, hele 30 kg bønner. Etter innhøsting betalte han tilbake lånet til Caritas og brukte overskuddet til å dyrke tomater og løk i familiens grønnsakshage. Avkastningen på innhøstingen var på henholdsvis 3000 og 1500 kwatcha.

– Muligheten til å dyrke tomater og løk i grønnsakshagen har både gitt meg og familien bedre ernæring og bedre økonomi på grunn av overskudd etter salg av løk på det lokale markedet, sier han.

Gjennom programmet i Zambia har deltagerne også fått kursing i entreprenørskap. Davies har basert på dette utviklet nye forretningsideer. Til tross for dårlig løkavling i 2015 tjente han mer enn noen gang, hele 5900 kwatcha, fordi han oppdaget et nytt og mer inntektsbringende marked.

– I den lille byen Mokamba på grensa til DR Kongo får jeg solgt varene mine til mye høyere fortjeneste enn ved de lokale markedene jeg har brukt før, forteller han entusiastisk.

Takket være den ekstra inntekten, er Davies nå i gang med å bygge tak til sitt nybygde hus. Tradisjonelle hus med gresstak er ikke spesielt tette eller robuste. Familiens nye hus har tak av jern, noe som er mye mer robust for klimaendringene. Davies er nå i gang med å videreutvikle sin forretningsstrategi til også å omfatte kål. Andre deltagere i prosjektet har brukt overskuddet sitt til å starte med for eksempel birøkt eller fiskeoppdrett. For Caritas Norge er det viktig med opplæring og kunnskap, og la deltagerne basert på dette selv ta beslutninger som påvirker deres liv.

I Zambia er om lag 60% av befolkningen fattige og har ikke nok mat. Flesteparten av de fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk for overlevelse. Eksempelet med Davies viser hvordan et lite lån kan føre til en rekke positive effekter på livskvalitet, den lokale økonomien, ernæring og jobbskaping.

Caritas Norges program i Zambia har som mål å bedre levekårene til 3000 husholdninger, ca. 15 000 personer, på landsbygda i Nord-Zambia.

 

2018-02-05T14:48:45+00:00 12th juli, 2016|

About the Author: