Over sju millioner mangler mat i området rundt Tsjadsjøen

//Over sju millioner mangler mat i området rundt Tsjadsjøen

Caritas håper giverkonferansen i Oslo denne uka vil bidra til å avverge en sultkatastrofe.

Årsakene til den humanitære krisen er blant annet terrorgruppen Boko Harams herjinger, kombinert med tørke. Nord i Nigeria er flere områder utilgjengelig for hjelpeorganisasjoner og FNs operasjoner i området er underfinansiert. Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) lider sju millioner mennesker av akutt matmangel: 5,1 millioner i nordøst Nigeria, 1,5 millioner i Kamerun, 340 000 i Niger og nærmere 160 000 i Tsjad.  Situasjonen er ventet å forverre seg frem mot sommeren dersom befolkningen ikke får tilstrekkelig hjelp.

Hovedprioritet nå må være å levere livreddende nødhjelp raskt, mener generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg. (Foto: Caritas Norge)

Hovedprioritet nå må være å levere livreddende nødhjelp raskt, mener generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg. (Foto: Caritas Norge)

I dag var norske, internasjonale og lokale hjelpeorganisasjoner fra den kriserammede regionen samlet for å diskutere konkrete løsninger. Konklusjonene fra denne konferansen skal legges fram for statslederne på giverkonferansen som Norge, Tyskland og Nigeria er vertskap for i Oslo i morgen.  Utfordringen er å samle inn 12 milliarder kroner for å skaffe mat og annen humanitær hjelp til elleve millioner mennesker.

– Hovedprioritet nå må være å levere livreddende nødhjelp raskt. Men vi må også bygge gode beredskapssystemer og økt motstandsdyktighet. Dette er sentralt for å komme ut av den vonde sirkelen av tilbakevendende sultkriser i regionen, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.  Skretteberg innledet  dagens debatt om matsikkerhet. I sin tale argumenterte hun blant annet for at mer bistandsmidler burde overføres lokale humanitære organisasjoner.

-Lokale organisasjoner er til stede før under og etter krisen og har derfor de beste forutsetningene for å yte hjelp, mener hun og fikk støtte fra flere av talerne.

Utenriksminister Børge Brende la i sin tale vekt på behovet for å investere i motstandsdyktige lokalsamfunn, mens FNs humanitære koordinator for Sahel, Toby Lanzer, rettet søkelyst mot behovet for å se nødhjelp og bistandsarbeid i sammenheng.

– La oss sammen utforske nye måter å jobbe på, slik at vi i tillegg til å gi folk en bedre dag i dag, også kan gi dem en lysere fremtid, sa han blant annet.

Debatten om matsikkerhet ble ledet av den nigerianske presten John Bakeni som er generalsekretær for Caritas Borno. Delstaten Borno er svært hardt rammet av Boko Harams herjinger.

Les Vårt lands intervju med Bakeni her. 

(Foto: Caritas Norge)

– Kvinner og barn lider mest  ved mangel på mat, sa Fatouma Zara Laouan (til venste)  i CARE.  (Foto: Caritas Norge)

I panelet satt landdirektør for Christian Aid i Nigeria, Charles Usie,  leder for nødhjelpsarbeidet til Leger uten Grenser i Borno, Nigeria, Nathalie Roberts, nødhjelp-spesialist fra Care, Fatouma Zara Laouan og viseregiondirektør for IFRC (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), Robert Kaufman.

Oppsummert var deres råd at førsteprioritet må være å skaffe befolkningen mat. Spesielt viktig er det å behandle underernærte barn. I tillegg ble god koordinering av nødhjelpsinnsatsen og involvering av lokale organisasjoner i det humanitære arbeidet fremhevet som vesentlig.

Men parallelt med den akutte humanitære hjelpen, er det også nødvendig å gjøre folk i stand til å forsørge seg selv, for å hindre stadig tilbakevendende kriser, mente de. I denne regionen lever de fleste av jordbruk og handel, og befolkningen trenger støtte til å dyrke nye, tørkeresistente vekster. De trenger tilgang til markeder og økt sikkerhet som gjør det mulig for dem å komme seg dit uten å risikere livet.

Les mer om konferansen i The Guardian: World leaders convene in Oslo for Nigeria food crisis summit

Dagsavisen: Derfor trenger Tsjadsjøen hjelp  

OCHA: Five things you need to know about the crisis in Nigeria

Lenker til arrangementenes nettsider:

Sivilsamfunns-konferansen 23. februar  

Selve giverkonferansen 24. februar 

Utenriksdepartementet: Norge vil bidra med 1,6 milliarder over tre år til Nigeria og området rundt Tsjadsjøen 

 

 

 

2018-02-05T14:48:36+00:00 23rd februar, 2017|

About the Author: