Forsoning og de marginaliserte var tema under Pavens besøk

//Forsoning og de marginaliserte var tema under Pavens besøk

Fra 31. oktober til 1. november besøkte pave Frans Lund og Malmø i anledning 500-årsmarkeringen for reformasjonen. Caritas var aktivt til stede under markeringen, som også ble benyttet til å sette internasjonale humanitære utfordringer på dagsorden.

Pave Frans og Pastor Junge, generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. Foto: Magnus Aronsen/Svenska kyrkan

Pave Frans og Pastor Junge, generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. Foto: Magnus Aronsen/Svenska kyrkan

Av Alexander Golding, fagsjef i innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

I en tid der over 65 millioner mennesker er drevet på flukt, hvor klimaendringer truer matproduksjonen for millioner av fattige og hvor mange erfarer å bli utstøtt og marginalisert er det ingen overraskelse at pave Frans og arrangementene i Lund rettet søkelyset mot vårt felles ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Et felles ansvar som blant annet ble bekreftet i signeringen av en intensjonsavtale mellom Caritas Internationalis og Lutherian World Service (Det Lutherske Verdensforbunds humanitære arm).

Besøk i forsoningens tegn

Anledningen for pavens besøk var 500-årsmarkeringen for reformasjonen. 500 år med splittelse har medført store lidelser for utallige mennesker. Religion har gjentatte ganger blitt redusert til et instrument for politiske interesser og brukt til å legitimere konflikter mellom stater. Religion har gjentatte ganger blitt brukt for å etablere et skille mellom «oss» og «dem» på en måte der vårt felles ansvar for «den andre» reduseres på bekostning av det felles gode.

Også i Norge fikk reformasjonen blodige konsekvenser og medførte at mennesker ble drevet på flukt på grunn av sin tro. Helt frem til 1956 finner vi i grunnloven en diskriminering ved at Jesuitter ikke hadde adgang til kongeriket. Vi ser også i dag hvordan religion aktivt blir brukt for å holde mennesker utenfor fellesskapet, men også for å legitimere forfølgelse.

Biskopen av Aleppo

I Syria og Irak blir religiøse minoriteter aktivt forfulgt, drept og fordrevet. Derfor var det naturlig at biskop Audo, som er biskop i Aleppo og president for Caritas Syria, var en av hovedtalerne under markeringen. Biskop Audo løftet frem den svært tøffe situasjonen for kristne i Syria og Aleppo, men samtidig la han vekt på at vi ikke må la det som skjer der nå få føre til en større splittelse mellom personer av ulik tro.

– I en tid preget av forfølgelse, har Caritas i Syria vokst seg sterkere og får stadig anerkjennelse for det arbeidet de gjør for mennesker i nød, fortalte han i et møte med generalsekretær Martha Skretteberg, i Caritas Norge. Størst behov var det ifølge biskopen for ressurser til arbeidet med å gi barn mulighet til utdanning i Syria, der over tre millioner barn ikke får gå på skole. I tillegg trakk han frem behovene for mer medisinsk støtte og ikke minst behovet for traumebehandling, for at mennesker som har vært på flukt og utsatt for overgrep kan klare å gjenoppbygge sine liv når freden vender tilbake.

Personlig møte med paven

Skretteberg fikk også mulighet til et kort møte med Pave Frans. Hun benyttet anledningen til å rette oppmerksomheten mot glemte konflikter, slik som konfliktene i Den sentralafrikanske republikk og i Sør-Sudan. Hun tok også opp fredsprosessen i Colombia og Caritas Norges arbeid for integrering av innvandrere i Norge.  Som svar oppmuntret og motiverte Pave Frans til utholdenhet i dette viktige arbeidet med å bygge bro og gi mennesker mulighet til å leve verdige liv.

Følg pavebesøket på Stockholm Stifts FB-sider,

Les mer om besøket på Caritas Internationalis webside:

Flere mediesaker om pavens besøk:

Paven vil skape mer forening blant kristne med Sverige-besøk nrk.no 31. oktober 2016

Caritas om pavens besøk NRK Dagsnytt 31. oktober kl 8.00

Hør intervjuet med Martha Rubiano Skretteberg på NRK Nyhetsmorgen 31. oktober .

Caritas om pavebesøket på NRK TV direkte 31. oktober 2016  kl. 

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge snakker om forventningene til å møte paven i Sverige  til NRK Dagsrevyen 31. oktober 2016

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge var en av dem som fikk møte pave Frans under hans besøk i Sverige. Hun fortalte om møtet på NRK Kveldsnytt 31. oktober 2016

Paven besøker Sverige NRP P2 Nyhetslunsj 31. oktober 2016

Norsk bispeleder skal introdusere paven Vårt Land 31.oktober 2016 

Vil være ambassadør for forsoning: Vårt Land 31. oktober 2016

Intervju med Alexander Gilding, fagsjef i innenlandsavdelingen i Caritas Norge om den katolske messen i Lund NRK direkte-TV kl. 9.10 1. november 2016 (fra ca 2 min)

Viktig å beholde verdigheten til mennesker på flukt.  Generalsekretær i Caritas Norge fikk et personlig møte med Pave Frans i Lund. Dagen 2. november 2016

2018-02-05T14:48:38+00:00 31st oktober, 2016|

About the Author: