Pressemelding: Utrydd slaveri en gang for alle!

//Pressemelding: Utrydd slaveri en gang for alle!

I anledning den internasjonale bønnedagen mot menneskehandel 8. februar, retter Caritas oppmerksomheten mot en kriminell aktivitet og global tragedie som ødelegger livene til millioner av mennesker.

pope_francis_on_human_trafficking

«Jeg var 12 år da en venn av familien besøkte mine foreldre. Hun sa at hun hadde bekjente i Paris som skulle bli foreldre, og fortalte at de var på jakt etter en tenåring som kunne passe babyen. De lovet meg både lønn og utdannelse. Det kjentes ut som jeg drømte. Jeg var på vei til Frankrike for å studere, «sa Olivia, som ble utsatt for menneskehandel og utnyttet som hushjelp i ni år i Paris.

Caritas-organisasjoner over hele Europa jobber daglig med ofre for menneskehandel, som Olivia. Men hverken Caritas eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner klarer alene å bekjempe den internasjonale likegyldigheten som opprettholder denne organiserte handelen med mennesker.

Caritas oppfordrer derfor alle europeiske land og EU til å fullt ut ratifisere og implementere Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings) og til å gjøre sitt ytterste for å takle de underliggende årsakene til menneskehandel.

– Vi lever i en verden som grunnet konflikt, klimatrusler og økt fattigdom gjør stadig flere mennesker utsatt for grov utnyttelse og slaveri. Barn og voksne tvinges til å arbeide under uverdige forhold uten lønn eller frihet til å forlate arbeidsplassen, og alt for mange blir utsatt for systematiske seksuelle overgrep. Også i Norge finnes fortsatt slaveriet, både i vanlige yrker og blant prostituerte forekommer menneskehandel, sier Per Wenneberg, innenlandsleder i Caritas Norge.

I Norge er innsatsen mot menneskehandel allerede betydelig.  Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ble undertegnet og ratifisert av Norge henholdsvis 16. mai 2005 og 17. januar 2008. Norske myndigheter deltar i det internasjonale arbeidet for å bekjempe menneskehandel og har siden 2003 utarbeidet flere handlingsplaner mot menneskehandel. Den siste og gjeldende handlingsplanen kom i desember 2016 og inneholder tiltak for å forebygge menneskehandel, identifisere ofre og straffeforfølge menneskehandlere.

Caritas Norge støtter Solberg-regjeringens handlingsplan, og vil selv bidra med informasjonsarbeid ved våre Ressurssentre for innvandrere i flere byer i Norge.

– Men selv om Norge allerede har gjort mye, har norske myndigheter fremdeles et stykke å gå i forhold til å gi skikkelig beskyttelse og trygghet til mulige ofre for menneskehandel. Definisjonen er fortsatt for rigid, noe som gjør at alt for mange ikke får benytte seg av de hjelpetiltak som er opprettet, sier Wenneberg i Caritas Norge.

 

For mer informasjon:
Innenlandsleder Per Wenneberg
E-post: per.wenneberg@caritas.no
Mobil: 976 33 218

 

 

2018-02-05T14:48:36+00:00 8th februar, 2017|

About the Author: