I vårt arbeid med å hjelpe mennesker både ute i verden og her hjemme i Norge er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Du finner her en liste over noen av våre viktigste samarbeidspartnere. Ved å klikke på deres logo får du mer detaljert informasjon om samarbeidet eller du ledes til den aktuelle partner sin side. Du vil også her kunne finne kopier av samarbeidsavtaler med enkelte av våre partnere.

Offentlige samarbeidspartnere

Oslo Kommune

Private samarbeidspartnere

Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme

Norges Unge Katolikker

Trondheim stift

Trondheim stift

Tromsø stift

Tromsø stift

St. Sunniva skole
St. Paul barne- og ungdomsskole
St. Franciskus Skole
St. Paul Gymnas
St. Eystein Skole

Internasjonale samarbeidspartnere

Oslo katolske bispedømme

Caritas Sveits

Implementerende samarbeidspartnere

Oslo katolske bispedømme
Oslo katolske bispedømme
Malawi

Caritas Malawi

Caritas Cuba
Caritas Sentralafrikanske repbulikk
Caritas Elsalvador

Caritas DR Kongo