Sivilt samfunn på nytt salderingspost

//Sivilt samfunn på nytt salderingspost
(Foto: CRS)

(Foto: CRS)

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag. Endringene i bistandsbudsjettet er små, og er i stor grad justeringer som følge av lav kronekurs. Når regjeringen igjen velger sivilt samfunn som salderingspost, sender dette imidlertid uheldige signaler i en tid da organisasjoner i utviklingsland er under økende press, mener Caritas Norge.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett i Bistandsaktuelt

2018-02-05T14:48:47+00:00 11th mai, 2016|

About the Author: