Skolegang for jenter i Sør-Sudan

//Skolegang for jenter i Sør-Sudan

Omtrent 1 million barn står uten skolegang i Sør-Sudan. Utdanning er helt grunnleggende for hvert enkelt barn og for å bygge et framtidig fredelig og stabilt Sør-Sudan. Takket være støtte fra Markussens hjelpefond får Caritas mulighet til å hjelpe unge jenter til å fullføre skolegangen.

Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

Jenter får ofte ikke muligheten til å gå på skole i Sør-Sudan. Disse er blant de heldige. Foto: Paul Jeffrey/Caritas

Jenter får ofte ikke muligheten til å gå på skole i Sør-Sudan. Disse er blant de heldige. Foto: Paul Jeffrey/Caritas

Det er et stort problem i Sør-Sudan at mange barn, både gutter og jenter, ramler ut av skolen på grunn av at foreldrene ikke har råd til skolepenger og uniform. I tillegg slutter mange jenter på skolen fordi de må hjelpe til hjemme.  Det er en tendens til at foreldre prioriterer gutter dersom de bare har råd til å sende ett eller to barn på skole.

Betaler skolepengene

Caritas ønsker å bidra til at flere jenter fullfører skolegangen. Dette gjør vi gjennom å støtte fattige familier med skolepenger, uniform og skolemat. I år har 120 jenter fått slik støtte, og vi håper å kunne utvide til neste skoleår. En viktig del av prosjektet er å bevisstgjøre foreldre og barn på viktigheten av utdanning, for å skape familier og lokalsamfunn som støtter opp om barna slik at de fullfører skolegangen.

Mangler utdanningssystem

Sør-Sudan står foran en formidabel utfordring med å etablere og utvikle et godt utdanningssystem. Under borgerkrigen ble de fleste skoler drevet av misjonærer, lokalsamfunn, eller frivillige organisasjoner. Skolene forholdt seg ikke til en sentral læreplan, men fungerte parallelt med ulike sykluser, pensum (etiopisk, kenyanske, sudanske eller ugandiske) og egne undervisningsspråk (engelsk eller arabisk). Utdanning er helt grunnleggende for hvert enkelt barn, og for å bygge et framtidig fredelig og stabilt Sør-Sudan.

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:45+00:00 18th juli, 2016|

About the Author: