Statsbudsjettet: Norge gjør for lite for å bekjempe sult

//Statsbudsjettet: Norge gjør for lite for å bekjempe sult

Caritas Norge savner konkrete tiltak rettet mot de rundt 800 millioner som sulter i verden i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Fremskritt innen regjeringens tre prioriterte områder i bistanden – utdanning, helse og jobbskaping –  kan bare oppnås dersom flere får nok mat.

Foto: Cafod

Foto: Cafod

 – Statsbudsjettet mangler en helhetlig og tydelig satsing på matsikkerhet og bekjempelse av sult. Sult er verdens største løsbare problem og utryddelse av sult er et av FNs viktigste bærekraftsmål, sier Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge.

Sult største helsetrussel
Sult og feilernæring er den største helsetrusselen på verdensbasis – større enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til sammen. Barn som sulter har problemer med å følge med på skolen. Sult gjør arbeidsstyrken mindre produktiv og kan bidra til å øke spenningene i et samfunn og utløse konflikt.

– Likevel nevnes ikke sult som helseproblem i regjeringens storsatsing på helse. Det nevnes ikke i regjeringens utdanningssatsing. I Malawi, et land som opplever en sultkatastrofe, er ikke matsikkerhet nevnt som et av målene. Et bistandsbudsjett som ikke satser på matsikkerhet er heller ikke fattigdomsbekjempende. Caritas har lenge tatt til orde for at matsikkerhet bør bli en prioritering på linje med regjeringens øvrige satsingsområder innen bistand, legger Sørheim til.

Landbruksbistand mest effektivt
Sytti prosent av verdens fattige er avhengig av landbruk for inntekt og arbeid. Ifølge Verdensbanken er vekst i landbruket mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i hvilken som helst annen sektor.

– De siste årene har støtten til landbruk og matsikkerhet kun utgjort mellom tre-fire prosent av det norske bistandsbudsjettet.  Det er lite som tyder på at det foreslåtte Statsbudsjettet for 2017 vil endre nevneverdig på dette forholdet, mener Sørheim.

Caritas er positive til regjeringens nye initiativ «Fisk for utvikling» som er bevilget opp mot 50 millioner i statsbudsjettet. Det er bra at det nå settes penger bak dette initiativet som har potensiale til å kunne bidra i kampen mot sult. Men vi mener det er nødvendig å tydeliggjøre at hovedmålet for «Fisk for utvikling» er fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet og bedre ernæring.

 Norge som fredsnasjon nedprioriteres
Caritas synes det er svært skuffende å se at regjeringen opprettholder et historisk kutt i Norges fredsarbeid. Norge som fredsnasjon fortsetter å nedprioriteres. Regjeringen skriver selv at «Fred og sikkerhet er grunnleggende forutsetninger for sosial og økonomisk utvikling», men budsjettet legger ikke til rette for at Norge skal lykkes i fredsarbeidet.  Fredsprosessen i Colombia viser verdien av norsk innsats, og kan bidra til at det blir fred fra Arktis til Antarktis på det amerikanske kontinentet for første gang i menneskets historie. Norge er også aktive i prosessen på Filippinene, en utfordrende prosess som krever styrket innsats for å lykkes.

Kuttene til fred og forsoning og andre viktige områder som ble gjort for å finansiere flyktningtiltak i Norge er ikke reversert i årets budsjett. Fortsatt brukes 10 prosent av bistandsbudsjettet på tiltak i Norge. Ekstrabevilgningene som ble gjort i 2016 for dette formålet kunne for 2017 gå til å forebygge en videre flyktningekatastrofe gjennom større innsats i nærområdene, til fredsprosesser, matsikkerhet og klimatilpasning.

For mer informasjon:
Kommunikasjonsrådgiver Birgit Vartdal
Tel: 918 57 946, e-post birgit.vartdal@caritas.no

Leder for internasjonal avdeling/nødhjelpsansvarlig: Marit Sørheim,
Tel: 900 67 826, e-post: marit.sorheim@caritas.no

 

 

2018-02-05T14:48:39+00:00 6th oktober, 2016|

About the Author: