Takk for støtten til Haiti!

//Takk for støtten til Haiti!

Caritas takker alle som støttet orkanofrene på Haiti. Dere har gjort det mulig for oss å nå ut til tusen huseiere som har mistet sine hjem, 30 skoler med elever og 900 småbønder med familier.

Caritas deler ut mat på Haiti etter orkanen. (Foto: Caritas Schweiz)

Caritas deler ut mat på Haiti etter orkanen. (Foto: Caritas Schweiz)

Vårt nødhjelpsprosjekt, som blir gjennomført i samarbeid med Caritas Sveits vest på Haiti, i Delatte og Gros Morne, hjelper den hardt rammede befolkningen med å gjenvinne sitt levebrød, bygge opp igjen lokal infrastruktur og hus og med rehabilitering og dyrking av jordbruksområder.

Orkanens ødeleggelser

4. oktober ble Haiti truffet av en orkan styrke 4. Caritas var en av de første humanitære organisasjonene inne i de rammede områdene etter at orkanen hadde passert. Konsekvensene var enorme. Ifølge Caritas USA (CRS), ble 2,1 millioner haitiere berørt av orkanen, og 1,4 millioner hadde behov for akutt nødhjelp. Ifølge Caritas Sveits er det fortsatt 175 000 mennesker som ikke har kunnet vende hjem og mange flere som har behov for hjelp til gjenoppbygging fremover. Orkanen ødela både skoler, helsesentre og store jordbruksområder som brukes til matproduksjon. Mange husdyr døde under orkanen og i etterkant på grunn av spredningen av infeksjonssykdommer. Fiske, som er en viktig inntekts- og matkilde på Haiti, har også blitt kraftig redusert. Båter og annet utstyr ble ødelagt eller forsvant på havet. Haiti står dermed overfor en alvorlig matkrise både på kort og på lengre sikt. Katastrofen som orkanen forårsaket forverrer en allerede desperat situasjon. Over halvparten av befolkningen på Haiti lider allerede av underernæring. De tre siste årene har avlingene vært dårlige på grunn av ekstrem tørke under værfenomenet El Niño.

Caritas på Haiti

I den fjellrike regionen rundt Delatte og Gros Morne er mer enn 30 000 mennesker berørt av herjingene til orkanen Matthew. Caritas hjelper lokalbefolkningen i denne vanskelige livssituasjonen, slik at de raskt kan vende hjem og tilbake til jobb. Gjennom prosjektet får de materiale, som rustfri bølgeblikk og spikre, til gjenoppbyggingen av hus. Skolene blir reparert, slik at de kan åpne igjen så fort som mulig. Jordbruksarealer rehabiliteres og det skal deles ut til sammen 450 sekker med frø og 3,5 tonn bønner til familiene som mistet avlingene sine. Dette er veldig viktig for å unngå en sultkrise på lengre sikt. Caritas jobber i tillegg med gjenoppbygging av veier og broer som ble ødelagt av orkanen. Dermed vil hjelpen komme fortere frem til avsidesliggende strøk og de som bor der vil få tilgang til markedene for å kunne selge sine avlinger.

Tusen takk for din støtte til orkan-ofrene på Haiti og spesielt til ofrene i Delatte og Gros Morne.

 

 

 

2018-02-05T14:48:37+00:00 27th desember, 2016|

About the Author: