Ungdom og voldsbekjempelse i Mellom-Amerika og Colombia

//Ungdom og voldsbekjempelse i Mellom-Amerika og Colombia

Ungdom fra fattige strøk i Colombia, Honduras, El Salvador og Guatemala står i stor fare for å bli offer for voldelige gategjenger, enten de blir rekruttert eller om de blir utsatt for vold og overgrep. Utdanning og yrkesopplæring er et av de viktigste midlene i arbeidet for å forebygge vold blant unge.

Vår programkoordinator for voldsbekjempelsesprosjektet i El Salvador, Hilda Trejo, beskriver situasjonen i Mellom-Amerika som en voldsspiral mellom gategjengene og politiet. Jo hardere politiet slår tilbake på volden, jo sterkere reagerer gjengene. Det er flere årsaker til volden, men det er ungdommene som er de største ofrene. Ungdom i El Salvador, Honduras, Guatemala og Colombia er utsatt for vold og utøver vold. Gjennom diverse opplæring gir Caritas ungdommene et alternativ til volden.

Ungdom fra sone 7 0g 10 i Mixco, Guatemala City, deltar i voldsforebyggende kursaktiviteter i regi av Caritas. Foto: Caritas Guatemala

Ungdom fra sone 7 0g 10 i Mixco, Guatemala City, deltar i voldsforebyggende kursaktiviteter i regi av Caritas. Foto: Caritas Guatemala

Humanitær krise

Situasjonen i El Salvador, Honduras og Guatemala kan beskrives som en humanitær krise. I tillegg til den ekstreme volden, herjer værfenomenet El Niño. I 2015, var det 17 500 drap til sammen i de tre landene, det vil si 104.2 mord per 100 000 innbygger i El Salvador, 66,4 i Honduras og 30 i Guatemala. Landene utgjør den mest voldelige regionen i verden som ikke er i krig. På grunn av El Niño opplever 3.5 millioner mennesker i regionen ekstrem tørke og står i fare for matmangel.

El Salvador, Honduras, Guatemala og Colombia er alle på listen med de 10 mest voldelige landene i verden. I Colombia er situasjonen preget av fredsforhandlingene som nådde en milepæl 23. juni 2016 da regjeringen og FARC skrev under på en våpenhvile. Colombia har vært preget av borgerkrig i over 50 år, 220 000 mennesker har mistet livet og over 6 millioner mennesker er drevet på flukt. For å forsikre varig fred, må avvæpning av eks-geriljasoldater og deres integrering i samfunnet garanteres. Det er reell fare for at disse kan bli involvert i kriminelle gategjenger. Mange eks-geriljasoldater er veldig unge og det er viktig med tiltak som tilbyr utdanning og opplæring slik at disse har en reell sjanse til å bli en del av samfunnet.

Voldsforebyggende opplæring

Caritas ønsker å bidra til en nedgang i volden i disse landene gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter. Mangelen på tilstrekkelig tilgang til utdanning og relevant arbeid øker risikoen for at unge blir medlem av kriminelle gjenger og utfører oppgaver for gjengene. Videre er barna og ungdommene ofte offer for volden, noen som hindrer deres rett til utdanning og et anstendig liv. Straffefrihet, korrupsjon og mangelen på offentlige arenaer for konfliktløsning bidrar til den vanskelige situasjon.

Caritas jobber med barn og ungdom mellom 12 og 24 år. Prosjektene gjennomføres i områder som er kontrollert av eller under sterkt press fra kriminelle gategjenger. Det er fokus på lederopplæring, kurs i konflikthåndtering, fritidstilbud og yrkesrettet utdanning i tillegg til at det har blitt etablert ungdomsgrupper innenfor idrett, kunst- og kultur og kommunikasjon. Målet er at styrking av kapasiteten til lokale ungdomsorganisasjoner og tilgang til utdanning og opplæring vil hindre rekruttering til gategjenger og andre kriminelle nettverk.

I Colombia arbeider Caritas i lokalsamfunn der både overgripere, ofte avvæpnede geriljasoldater, og deres ofre er bosatt. Målet med prosjektet er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette gjøres blant annet gjennom et utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen og lokale ungdomskomiteer som arbeider med diverse voldsforebyggende tiltak. Mangel på utdanning og yrkesutdanning, høy arbeidsledighet, voldelige familiestrukturer og fravær av støttemekanismer i samfunnet er faktorer som bidrar til en forverret konfliktsituasjon. Caritas Colombia har utviklet en modell for undervisning i fredsbygging og voldsforebygging. Ungdommene har via Caritas programmet dermed fått et alternativ til den voldelige hverdagen gjennom kursing i fredelig konfliktløsning, forebygging av vold og fredsbygging. Det har blitt dannet ungdomsgrupper som selv organiserer og deltar i aktivitetsgrupper for økt forståelse av årsakene til vold og hvordan det er mulig å håndtere situasjonen.

 Historien om Jorge

Jorge Luis Velásquez er 20 år og en av flere tusen unge som lever i vanskeligstilte forhold i Bogotá. Han er også en av 924 unge som deltar i Caritas prosjektet i Colombia. Han bor med familien sin i San Luis, et nabolag preget av komplekse voldsforhold, rusmisbruk og fattigdom Nord i Bogotá.

Jorge Luis har deltatt i gruppen ‘Clan Synergy’ som er en del av programmet. I begynnelsen var han veldig aggressiv og provoserende, han deltok lite og det virket som han synes det var vanskelig å bli integrert i gruppen. Etter hvert begynte han likevel å delta og bidra i diverse kurs og aktiviteter, selvtilliten vokste gradvis og han var ikke lenger redd for å utrykke sine meninger foran de andre ungdommene. Han viste sinn sanne jeg: en ung mann som var oppriktig bekymret for forholdene til unge i nabolaget.

I dag, takket være prosjektet, har Jorge Luis fått tilgang til yrkesopplæring og utdanning. Dette var noe han aldri trodd var mulig for en ungdom i hans situasjon. Han studerer nå “Restaurant Management and Cooking”. Gjennom deltakelsen i Clan Synergy har han innsett at en annen fremtid enn volden er mulig for ungdom i hans nabolag og han er stolt av å utgjøre en forskjell og være en rollemodell for andre unge.

 

 

2018-02-05T14:48:45+00:00 19th juli, 2016|

About the Author: