Caritas Norge har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og mislighold i vår organisasjon og blant våre partnere. Vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre rutiner for kontroll og varsling for å forebygge korrupsjon. En beskrivelse av Caritas Norges retningslinjer for anti-korrupsjon finnes i vår Code of Conduct. Alle våre partnere må signere denne sammen med årlige kontrakter som inneholder kriterier for bruk av midler. Caritas Norge er i tillegg forpliktet til å følge Caritas Internationalis’ Management Standards.

Innsamlede og bevilgede midler forvaltes etter strenge krav fra norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder. Caritas er medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret. Det forplikter oss til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge oss ekstern kontroll.