Vil bekjempe fattigdom med fisk

//Vil bekjempe fattigdom med fisk

Den internasjonale interessen for akvakultur er økende, og investeringer i sektoren blir sett på som nødvendig for å møte verdens matbehov. Norge vil ta en større rolle i å utvikle sektoren i Sør gjennom bistandsprogrammet «Fisk for utvikling». Caritas inviterer til debatt om initiativet, og om hvordan det norske fiskerifaglige miljøet og næringslivet bør engasjeres.

(Foto: CRS)

(Foto: Lane Hartill/Catholic Relief Services, CRS)

Caritas Norge inviterer til arrangementet «Kan Norge bekjempe fattigdom med fisk?», mandag 15. august kl. 12:30 – 15:30 på Clarion Hotel Tyholmen, Arendal.

I en tid der verden trenger mer mat og presset mot naturressursene øker, blir akvakultur løftet frem som en viktig løsning. Det ligger et enormt uutnyttet potensiale i fiskerisektoren i mange utviklingsland, og interessen i disse landene for å utvikle sektoren er stor. Norge har unik kompetanse, kapasitet og teknologi innen fiskeoppdrett og forvaltning av havets ressurser. I 2015 lanserte regjeringen bistandsprogrammet Fisk for utvikling (FFU), som for første gang gir Norge en samlet bistandsstrategi innen fiskeri.

«Dette er et viktig initiativ som kan bidra i bekjempelsen av sult og fattigdom globalt dersom det gjøres på riktig måte. Det norske fiskerifaglige miljøet og norsk næringsliv sitter på stor kompetanse som bør benyttes i utviklingen av programmet. For å nå Fisk for Utviklings overordnede mål om fattigdomsbekjempelse, er det avgjørende at programmet fremmer synergier og samarbeid mellom sivilt samfunn, næringsliv og forskningsinstitusjoner, sier leder for internasjonal avdeling i Caritas, Knut Andreas Lid.

Programmet er fremdeles i en utviklingsfase. Debatten vil derfor handle om hvordan Norge kan lykkes med den nye satsingen.

Innledere og ekspertise inkluderer:

Utenriksminister Børge Brende og Norad-direktør Jon Lomøy: Hvorfor Fisk for utvikling, regjeringens prioriteringer

Den Afrikanske Union v. leder for NEPADs naturressursforvaltnings-program, Dr. Hamady Diop: Perspektiver fra Afrika og bistandsmottakersiden

Trond Severinsen, CMO i Akva Group, og Cato Lyngøy, teknologidirektør i Hauge Aqua: Erfaringer og muligheter for norsk næringsliv i akvakultur i Sør

Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge: Den globale matsikkerhetssituasjonen, behov i Sør

Øvrige deltakere er Christina I. M. Abildgaard, avdelingsdir. I Forskningsrådet, Anne Mugaas, seniorrådgiver i Norges Vel og Dr. Nagothu Udaya Sekhar, dir. int. prosjekter, NIBIO.

Det vil være åpent for spørsmål fra salen.

 

For mer informasjon:

Kontakt Knut Andreas Lid, leder for internasjonal avdeling, Caritas Norge

E-post: kal@caritas.no, Telefon:+47 402 22 532

 

 

 

2018-02-05T14:48:42+00:00 5th august, 2016|

About the Author: