– Regjeringens ambisjoner for matsikkerhet reflekteres ikke i budsjettet

//– Regjeringens ambisjoner for matsikkerhet reflekteres ikke i budsjettet

Internasjonal matsikkerhet og bekjempelse av sult sto i søkelyset da Caritas deltok i høring om statsbudsjettet i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Mandag forrige uke var Caritas i høring om statsbudsjettet hos Stortingets Utenriks- og forsvarskomité. Her ga vi våre innspill  til bistandsbudsjettet og nærmere bestemt om midlene som er satt av til  landbruk, matsikkerhet og oppfølging av bærekraftsmål nummer 2-utryddelse av sult. Samtidig som Caritas, deltok også organisasjonene Norges Bygdekvinnelag, Spire og Utviklingsfondet. Programsjef Knut Andreas Lid representerte Caritas. Han uttalte blant annet:

– Vi er tilfreds med at matsikkerhet og bærekraftige matsystemer endelig har kommet på den politiske agendaen. Det er veldig positivt at det er blitt fokusområde for norsk utviklingspolitikk og har en egen handlingsplan. Det er et veldig stort skritt i riktig retning. Men ambisjonen i denne handlingsplanen, kan vi ikke se blir reflektert i budsjettet. Det er en svært moderat økning det er snakk om. Bærekraftsmål nummer to, vil ikke oppnås, det var noe utviklingsministeren også sa og bekreftet på vår Nullsult-konferanse i forrige uke. Vi er klar over situasjonen, som blir stadig verre. De siste fire årene  har antall mennesker som sulter økt som følge av konflikter, klimaendringer, men også manglende politisk vilje og finansiering. Vi stiller oss derfor spørrende til hvilke prioriteringer som blir gjort innenfor kapittel 162, for vi ser at det er både en økning og en reduksjon i samme kapittel på to ulike poster.  100 millioner ekstra til matsikkerhet er veldig positivt, men samtidig er det gjort et kutt på 160 millioner kroner på næringsutvikling. En betydelig del av disse midlene på post 70 gikk til næringsutvikling innenfor landbrukssektoren i sør og til matsikkerhet. Vi stiller derfor spørsmål ved den reelle økningen og ber om at kuttet på post 70 reverseres eller at vi får en tilsvarende økning på post 71, slik at vi i alle fall kan nærme oss regjeringens ambisjon og mål om å satse på matsikkerhet.

Hele vårt muntlige innspill kan du se på Stortingets -nett-TV her.

Eller du kan lese vårt skriftlige innspill her 

 

 

 

2019-10-30T12:55:31+00:00 29th oktober, 2019|

About the Author: