20. juni er verdens flyktningdag

//20. juni er verdens flyktningdag

I dag markeres verdens flyktningdag. Dagen gir mulighet til ekstra fokus på alle de som har forlatt sine hjem på flukt fra vold, konflikt eller naturkatastrofer. Tall for 2012 viser en bekymringsverdig trend, det er nemlig flere mennesker på flukt i dag enn det har vært noen andre år på 2000-tallet. Ved utgangen av 2012 var totalt 45,2 millioner mennesker på flukt, en økning fra 42,5 millioner i 2011. Særlig er det antallet internt fordrevne, mennesker på flukt i sitt eget land, som øker.

Humanitærhjelp i Syria (Foto: Cordaid/Evert-Jan Daniels

Nødhjelp til flyktninger i Syria (Foto: Cordaid/Evert-Jan Daniels

Caritas er til stede
Flyktninger er en veldig sårbar gruppe. Dette er mennesker som har blitt tvunget til å forlate hjem, familie, venner, arbeid, ja alt de kjenner. Derfor er dette noe Caritas er svært opptatt av og som vi arbeider mye med. Gjennom vårt store internasjonale nettverk har vi svært god grasrotforankring, med partnerorganisasjoner i de fleste land i verden og i svært mange lokalsamfunn. Dette gjør oss i stand til å være til stede både før, under og etter en krise, enten det er snakk om en naturkatastrofe eller en menneskeskapt krise som for eksempel krig. Vi bidrar blant annet til forebyggende arbeid, deriblant voldsforebygging i områder med konflikter, og klimatilpasningstiltak i områder som er spesielt utsatt for naturkatastrofer. Vi bidrar med humanitær hjelp til de som er på flukt, gjennom blant annet utdeling av mat, drikkevann og andre livsnødvendige artikler og vi støtter arbeidet med gjenoppbygning etter at kriser har inntruffet.

Internt fordrevne i Colombia, Syria og DR Kongo
Colombia, Syria og DR Kongo topper en dyster statistikk, nemlig lista over land med flest internt fordrevne. Fellesnevneren for alle disse landene er væpnede konflikter.

A woman carries a child and belongings as she flees fighting near the town of Sake in North Kivu province, eastern Congo, September 7, 2007. United Nations peacekeepers struggled to preserve a confused and shaky ceasefire in eastern Democratic Republic of Congo on Friday after a regegade General accused government troops of breaking the truce. REUTERS/James Akena(DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO)

Kvinne på flukt i DR Kongo (Foto: Alertnet)

Colombia er et land preget av konflikt etter nesten 50 år med krig mellom regjeringen, geriljaorganisasjoner og andre væpnede grupper. Den langvarige konflikten har drevet svært mange på flukt og Colombia regnes i dag som det landet med flest internt fordrevne i verden. Totalt regner man med at over 5 millioner mennesker har blitt drevet bort fra sine hjem siden konflikten startet. Fredsforhandlingene mellom regjeringen og den største geriljagruppen FARC-EP som nå pågår gir håp for fremtiden. Allikevel er situasjonen svært vanskelig for mange mennesker i landet. I Colombia arbeider Caritas mye med fred og forsoning, samt at vi støtter mennesker som ønsker å endre sin tilværelse i samfunn ødelagt av konflikt. Her kan du lese mer om vårt arbeid i Colombia.

Oppøret i Syria startet i mars 2011 som en fredelig protest mot det sittende regimet. Dette utviklet etter hvert til en voldelig konflikt og regnes i dag som en borgerkrig. Krigshandlingene i Syria har drevet hundre tusenvis på flukt ut av Syria og om lag 3 millioner mennesker regnes som internt fordrevne. I Syria driver Caritas to prosjekter, ett som støtter internt fordrevne i Syria og ett som støtter de som har flyktet til Libanon. Her kan du lese mer om vårt humanitære arbeid i Syria.

I DR Kongo er i følge FNs Høykommissær for Flyktninger over 2 millioner internt fordrevne flyktninger. Mange av disse ble fordrevet i perioden 1998 til 2002, da DR Kongo opplevde en av de siste tiårenes mest brutale regionale kriger. I Øst-Kongo har det aldri blitt rolig etter 2002, og ulike opprørsgrupper fører fremdeles til flere tusen fordrevne årlig. I DR Kongo har Caritas både bidratt til nødhjelpsarbeidet rettet mot internt fordrevne, samt at vi støtter lokalt arbeid med fred og forsoning. Her kan du lese mer om vårt arbeid i DR Kongo.

2018-02-05T14:49:23+00:00 20th juni, 2013|

About the Author: