2 om sult og fiskeoppdrett

//2 om sult og fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en del av  Caritas sitt arbeid for økt matsikkerhet i verden. Vi har spurt noen av våre samarbeidspartnere hvordan fiskeoppdrett kan bidra til å utrydde sult.

Les  mer om Caritas sitt utdanningsprosjekt innen fiskeoppdrett i Uganda

Hans Peter Melby, seniorrådgiver Kunnskapsbanken, Fisk for utvikling. Foto: Norad

 1 Hvordan kan fiskeoppdrett bidra til å utrydde sult og fattigdom?

Bærekraftsmålet om å utrydde sult og alle former for underernæring oppnås ikke bare med nok mat, men med rettferdig fordeling av rett type mat, med riktig type næringsstoffer. Fiskeoppdrett kan bidra både med inntekt og til matsikkerhet. Mangel på mikronæringsstoffer påvirker allerede hundretalls millioner mennesker. Fiskeoppdrett kan bidra til å bekjempe underernæring, fordi det er en unik kilde til essensielle fettsyrer, bio-tilgjengelig protein og essensielle mikronæringsstoffer.

2 Hvorfor samarbeide med Caritas om fiskeoppdrett?

Sivilsamfunnsorganisasjonene har særlige og viktige oppgaver med å involvere lokalbefolkningen i praktisk opplæring. Likeledes å være pådriver overfor andre aktører for en miljømessig bærekraftig produksjon. Samtidig legger Norad vekt på vilje og evne til å samarbeide med lokale bedrifter. Å tenke kommersielt fra første stund er viktig fordi akvakultur bare kan overleve hvis den blir lønnsom. Caritas’ kontaktnett i landene og erfaringer med akvakultur gir et godt grunnlag for videre arbeid.

 

Cato Lyngøy, konsernsjef iHauge Aqua AS. Foto: Alf Berg/Caritas

1 Hvordan kan fiskeoppdrett bidra til å utrydde sult og fattigdom?

 Fiskeoppdrett kan drives svært enkelt med bruk av lokale ressurser og stor egeninnsats. Om det gjøres riktig, kan det også være god butikk fordi fisk er mangelvare på matseddelen i store deler av Afrika. I Afrika spises hele fisken, den omsettes usløyd og gir et viktig bidrag til variert og næringsriktig kosthold. Ved hjelp av kunnskap og teknologi, kan en også nytte vegetabilske råvarer samt biprodukter som ikke er egnet til mat pga lavere kvalitet og fordøyelighet. Produksjon av gode og egnede råvarer til fiske- og dyrefôr kan gi en fin forretning for mange småbønder. Det er en utbredt misforståelse at en må bruke fisk for å produsere ferskvannsfisk som tilapia og catfish. Dette er gamle forestillinger og er slett ikke nødvendig lenger. I områder hvor det er sult og for lite mat, bør ikke spisbare vegetabilske råvarer gå til dyre- eller fiskefôr, men direkte til mat for mennesker.  

2 Hvorfor samarbeide med Caritas om fiskeoppdrett?

Hauge Fish for Hope har mye kunnskap om hvordan en kan oppdrette fisk på en bærekraftig måte. Vi rekrutterer dyktige afrikanere som har fått sin master eller doktorgradsutdannelse i Norge til å drive prosjektene. Men vi har ikke lokal organisasjon. Derfor samarbeider vi med Caritas. De er etablert med sterke organisasjoner lokalt, de kjenner forholdene og lokal kultur. Dessuten er de gode på formelle forhold knyttet til administrasjon av prosjekter. Vi har veldig god erfaring med samarbeidet med Caritas.

 

 

 

 

 

 

 

2019-04-04T15:57:02+00:00 4th april, 2019|

About the Author: