Slik hjelper Caritas flyktningene

//Slik hjelper Caritas flyktningene

Akkurat nå er millioner av fortvilte mennesker på flukt. De trenger mat, vann, klær, husly og helsehjelp. Caritas følger flyktningene hvert eneste skritt på veien. I konfliktområdene, i nabolandene, i Europa og i Norge er vi til stede med nødhjelp.

Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge

[metaslider id=9179] [ezcol_2third]

 

Mens de fleste flyktningene fra Nord-Afrika og Midtøsten tidligere tok sjøveien til Italia, tok Hellas via Tyrkia i sommer over som den mest populære fluktruta.  Fortsatt kommer det rundt
4 000 flyktninger per dag til de greske øyene. Der har man lenge, på grunn av kapasitetsproblemer, unnlatt å kontrollere og registrere flyktningene, slik man ifølge EUs Dublinavtale skal. De fleste flyktningene ønsker heller ikke å registrere seg der. De vil ikke bli værende i det kriserammede landet, men fortsetter nordover i Europa mot land hvor de anser at fremtidsutsiktene er bedre, som Tyskland, Sverige eller Norge.

Nærmere 500 000 flyktninger har til nå i år tatt seg over Middelhavet til Europa. 2 500 har druknet i forsøket. Rundt halvparten av dem som kommer er syriske statsborgere ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Resten kommer fra forskjellige land i Midtøsten og Afrika. Totalt er det registret rundt fire millioner flyktninger fra Syria i nabolandene, mens åtte millioner flyktninger fremdeles befinner seg inne i det krigsherjede landet. For disse menneskene blir situasjonen verre og verre for hver dag som går.

Det internasjonale samfunnet har kun bidratt med en tredjedel av den hjelpen som er nødvendig for å hjelpe flyktningene i Syria og nabolandene i inneværende år. Dette har ført til at både matrasjoner og helsehjelp til flyktningene er blitt redusert. Flere og flere bestemmer seg derfor for å flykte til Europa. Turen organiseres oftest ved hjelp av menneskesmuglere som tar dem over Middelhavet i overfylte gummibåter. Deretter tar de seg ved hjelp av ulike framkomstmiddel eller til fots videre nordover gjennom Makedonia og Serbia. Men landene langs den såkalte Balkan-ruta har ikke vært forberedt på situasjonen. Mange  sliter dessuten med store fattigdomsproblemer og er helt avhengig av hjelp fra humanitære organisasjoner for å dekke flyktningenes grunnleggende behov.

Under kartet kan du lese mer om hva Caritas gjør for flyktningene i de ulike landene langs flyktningruta. Du kan også klikke deg inn på ulike land for å se bilder og lese artikler fra Caritas Europa.

Syria:
Caritas Syria arbeider i seks regioner: Damaskus, Aleppo, Homs, kystregionen, Djézireh og Horan. Caritas deler ut mat, vann og utstyr, stiller opp med medisinsk hjelp og gir støtte til husleie.  I Damaskus driver Caritas Syria et mottakssenter. I Homs støtter Caritas Norge et barnehjem der 700 barn får mat, fritidstilbud og psykologisk hjelp.

Irak:
Caritas Irak er til stede i nesten hele landet. I tillegg til mer langsiktige prosjekter, er vi til stede med humanitær hjelp i Nord-Irak: I Duhok, Zakho og Erbil, prioriterer organisasjonen ernæring, utstyr og husly. I Erbil og Dohuk mottar 24 500 personer mat, hygieneartikler, medisinsk hjelp og utdanning gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Caritas Norge og Caritas Irak.

Jordan:
I Jordan gir Caritas mat, husly og medisinsk hjelp til 50 000 syriske flyktninger. I tillegg når organisasjonen 100 000 jordanere med utviklingstiltak. I Irbid, Mafraq, Zarqa, Amman og Karak støtter Caritas Norge i samarbeid med Caritas Jordan et prosjekt som sørger for mat, husly og medisinsk hjelp til 3 500 personer.

Hellas:
Takket være økonomisk støtte fra Caritas’ medlemsorganisasjoner, har Caritas Hellas startet et nødhjelpsprogram som dekker akutte behov for migrantene som kommer til Chios, Lesbos, Kos og til Aten.  Programmet omfatter utdeling av mat, klær, hygieneartikler, babymat, medisinsk hjelp og informasjon. Ettersom antallet flyktninger som kommer til Hellas fortsatt er økende, har Caritas Hellas sett behovet for å utvide innsatsen i Egeerhavet og mot grensen til Makedonia.

Italia
Caritas gir flyktningene mat, vann og helsehjelp når de kommer i land og driver i tillegg flere asylmottak.

Makedonia:
Caritas Makedonia gir bistand til migranter og flyktninger som reiser gjennom landet og inn i Seribia gjennom landsbyen Tabanovce nord i landet. Der deler de ut vann, mat, ulike hygieneartikler og bleier.

Serbia:
Caritas Serbia gir nødhjelp i Preshevo og Miratovac i sør og i Kanjiza og Subotic nærmere grensa til Ungarn i nord.  Her deler de ut mat, vann, hygieneartikler, bleier og barnesko blant annet. Organisasjonen gir også flyktningene tilgang til internett, slik at de kan holde kontakten med familier og slektninger og finne vennene sine. Mange blir adskilt på den lange flukten. I tillegg til Caritas Serbia, driver også Caritas Luxembourg og Catholic Relief Service (CRS) nødhjelpsarbeid i landet.  I Kanjiza leier CRS et et anlegg som er utstyrt med senger, bad og dusjer. Dette anlegget gir husrom til 80 av de mest sårbare flyktningene.

Ungarn:
Caritas i Ungarn deler ut hygieneartikler, vann, babymat og babyklær i landets flyktningmottak og i et senter for enslige flyktningbarn i Fót. Fra begynnelsen av september, da antallet flyktninger til Ungarn økte raskt, opprettet Caritas Ungarn i Röszke, ved grensen til Serbia, et medisinsk senter, som var åpent 24 timer i døgnet og et sosialt senter hvor flyktningene fikk utdelt soveposer, telt, madrasser, drikkevann og mat. 20 000 fikk hjelp i løpet av en uke. Mellom 10. til 15. september hjalp Caritas også flyktninger i registreringssentrene i Körmed og Szentgotthárd. Her opprettet organisasjonen et familiesenter hvor de delte ut babymat, bleier, og gav helsehjelp. I tillegg delte de ut mat, drikke og tepper til dem som var på vei til grensen. Etter at Ungarn satte opp et gjerde langs hele grensen mot Serbia i midten av måneden og vedtok en ny lov som gjør at ulovlig grensepassering kan straffes med fengsel, la de fleste flyktningene om ruta via Kroatia. Antallet flyktninger som tok seg inn i Ungarn sank dramatisk. En del tar seg likevel inn i landet i nord fra Kroatia, hvor ungarske myndigheter har tillat at de fraktes med busser gjennom landet og inn i Østerrike. Caritas Ungarn er til stede ved grensa med nødhjelp.

Kroatia
Tusenvis av flyktninger tar seg nå inn i Kroatia hver eneste natt. Caritas Kroatia koordinerer nødhjelpsinnsatsen sin med Røde Kors. Førsteprioritet nå er å skaffe mottaksplasser, medisinsk hjelp til barn, gravide og syke, samt tilgang til dusj og toalett. Samtidig deler organisasjonen ut mat, babymat, vann, bleier, klær og gir helsehjelp til flyktningene.

Slovenia:
Mellom 18. og 22. september krysset 3 600 flyktninger Slovenia. De ble alle registrere av politiet og tatt til de sju mottakene som totalt har 3655 senger. I dagene etter har tilstrømmingen av flyktninger til landet fortsatt, men flyktningene har Østerrike som mål, og blir derfor ikke lenge i Slovenia før de drar videre. Caritas Slovenia har 150 frivillige i sving for å dele ut vann, mat, hygienepakker, pledd og klær. Organisasjonen samarbeider tett med Røde Kors og sivilforsvaret.

Bulgaria:
Bulgaria har mottatt 11 742 flyktninger hittil i år. Dette er flere enn i hele 2014. De kommer i små grupper på mellom 15-12 personer vandrende langs grensa mellom Tyrkia og Bulgaria. Det er mange familier med små barn blant dem, ofte mangler de både vann og mat, noe som kan sette både liv og helse i fare. Caritas Bulgaria driver både nødhjelp og integreringsaktiviteter. Den humanitære hjelpen inkluderer mat, vann, klær, sko, morsmelkerstatning og barnemat, noen søtsaker og hygieneartikler. I tillegg driver Caritas Bulgaria integreringsaktiviteter som språkopplæring og rådgiving for jobbsøkere.

Frankrike:
Man regner med at rundt 3 000 til 4 000 flyktninger bor i okkuperte hus eller provisoriske leirer i Calais i Frankrike. De får lite humanitær hjelp fra myndighetene mens de venter på en sjanse til å komme seg over Den engelske kanal til Storbritannia ved å gjemme seg i vogntog som skal om bord i fergene eller gjennom tunnelen. Secours Catholic (Caritas Frankrike) gir dem mat, tepper, klær og hygieneartikler, slik som såpe, tannbørster og tannkrem. De driver også påvirkningsarbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter for å få dem til å gjøre mer for disse menneskene.

Norge:
Caritas Norge har stilt overnattingsplasser  for asylsøkere til disposisjon for UDI ved behov. I tillegg går vi aktivt ut og oppfordrer folk i vårt nettverk om å melde seg som verger for mindreårige asylsøkere, noe det er et stort behov for. Vi har også startet innsamlingsaksjon til inntekt for nødhjelpsarbeidet som våre søsterorganisasjoner driver i andre land i Europa.

Kilde: Caritas Europa/Caritas Norge

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Gi din støtte ved å fylle inn telefonnummer og beløp over. Betalingen må bekreftes ved å besvare en SMS du vil få tilsendt.

[/ezcol_1third_end]

 

2018-02-05T14:48:56+00:00 26th september, 2015|

About the Author: