Mening: Å snu krise til en mulighet

/, Sult/Mening: Å snu krise til en mulighet

Millioner av mennesker står i fare for å sulte globalt som følge av krigen mot Ukraina. Men selv om afrikanske jordbruksland har potensial til å produsere mat til nesten hele verden, så importerer kontinentet mat for nærmere 350 milliarder kroner hvert år.  I en krise skapes nye løsninger. Maten kan produseres lokalt, og derfor må vi ha en storsatsning på småbøndene i utviklingsland.

Av ledere i organisasjonene bak GROW-initiativet 

Kvinnelig småbonde i Mali

Mali: I Afrika står småbønder, som denne kvinnen, for 70 prosent av matproduksjonen. (Foto: CRS/Harandane Dicko)

En av årsakene til at millioner står i fare for å sulte er at Russland og Ukraina produserer mer enn halvparten av verdens solsikkeolje. De er også storprodusenter av hvete, bygg, rug, mais og sukker. Mange utviklingsland er avhengig av å importere varer fra disse to landene. I Afrika har prisen på hvete steget med 60 prosent, mens prisen på matolje doblet seg rett etter krigens start.

Men det er noe som ikke stemmer med hvordan vi produserer mat. Ødelagte avlinger og dårlig lagringsforhold gjør at mer enn en tredjedel  av det som produseres i Afrika går tapt før den rekker å bli spist. Klimaendringene har mye av skylden, og de vil bidra til en drastisk økning i matsvinn det kommende tiåret dersom vi fortsetter å produsere mat slik vi gjør i dag.

Småbønder er løsningen

For å unngå dette trengs en massiv investering i småbønder i Sør – i klimasmart landbruk, håndtering og foredling av jordbruksprodukter, og tilgang til salgsmarkeder. Men her finnes det også en mulighet til å tenke større og langsiktig. Lokal matproduksjon kan bli en næring som på sikt ikke bare sørger for matsikkerhet for produsentene, men også styrke selvforsyningsgraden og redusere sårbarhet overfor eksterne sjokk som klimaendringer, pandemier og krig.

Sammen har vi – seks organisasjoner innen matsikkerhet – startet GROW-initiativet for å bidra til at målet om å utrydde sult innfris. Gjennom vårt arbeid møter Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, Care, Plan Norge International, Norges Vel menneskene som er hardest rammet av sult. For at regjeringen skal lykkes i kappløpet mot sult foreslår vi økt satsning på matsikkerhet i noen utvalgte partnerland for Norge i Afrika. Konkret handler det om styrket innsats på klimatilpassing i landbruket, styrking av bønders såførsystem, fiskeoppdrett, verdikjedeutvikling og markedstilgang.

Håper på mer penger i revidert

GROW-initiativet har invitert regjeringen til å bli med i en satsning som vil redde seks millioner mennesker fra sult i løpet av en femårsperiode – ved å skalere opp pågående aktivitet som når bonden direkte. Initiativet vil legge til rette for at bondejenta, som står for en betydelig andel av matproduksjonen, gis mer makt og muligheter over sin egen verdiskapning. Forslaget er i tråd med anbefalingen fra FNs matsystemtoppmøte i september, om å øke støtten kraftig overfor de som rammes hardest av klimaendringene – nemlig småbønder og kvinner. I Afrika står de for 70 prosent av maten som produseres.

Med en regjering som har ambisjon om å bli en ledende aktør på matsikkerhet har vi et godt utgangspunkt for å nå bærekraftsmålet. Men for å komme i mål må det følge penger, og de må gå direkte til småbønder som lever på randen av sult. Vi håper derfor at utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim får gjennomslag for en økning til matsikkerhet, småbønder og lokal matproduksjon i revidert nasjonalbudsjett. En slik satsing vil være i tråd med ferske forskingsrapporter, bl.a. Ceres2030, som viser at vi må satse stort på verdens småbønder om vi skal nå bærekraftsmål 2 om å bekjempe sult og underernæring, og samtidig takle klimakrisen.

Debattinnlegget er publisert i Klassekampen og signert:

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge

Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet

Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care

Lisa Sivertsen, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp

Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges Vel

2022-06-17T10:17:08+00:00 10th mai, 2022|

About the Author: