Adventsaksjonen 2014: Colombia

//Adventsaksjonen 2014: Colombia
SAM_8700

Eliana (18) er student og frivillig leder i en ungdomsgruppe støttet av Caritas Norge. Prosjektet skal bidra til at ungdom i fem byer i Colombia blir ledere i sine lokalsamfunn og bruker dialog framfor vold til å løse konflikter. Foto: Jeanette Olsen/Caritas Norge.

Norges Unge Katolikker arrangerer hvert år en aksjon i adventstiden der de sprer informasjon om et aktuelt tema og samler inn penger til et Caritas-prosjekt. I 2014 har adventsaksjonen fått navnet ”Voldsforebygging for unge i Colombia: La de unge bygge fred!”. Se video om aksjonen her.

 

UNGDOM SOM FREDSAGENTER I COLOMBIA

Av Jeanette Olsen, Programkoordinator for Latin-Amerika i Caritas Norge

Colombias hovedstad Bogotá: – Den siste tiden har barn i blitt tvunget til å gi ifra seg mobiltelefoner til ungdommer som truer med kniv ved skoleporten, og ranerne blir sjelden stoppet, forteller 18 år-gamle Eliana bekymret.

Som frivillig aktivitetsleder i en ungdomsgruppe støttet av Caritas Norge, brenner hun for at flere barn og unge skal engasjere seg. At de skal tørre å drømme om et bedre liv, til tross for mye vold og kriminalitet. I Colombia er det så mange som 800 000 ungdom som verken går på skole eller har en jobb, og lediggang er som kjent ikke så positivt, heller ikke i Colombia.

Elianas gruppe har blant annet arrangert en abrazaton, eller klemmemaraton, der de stilte seg opp på gata og delte ut klemmer til forskrekkede forbipasserende. Medlemmene reiser også til landsbyer utenfor hovedstaden, tar meg seg megafon og samler barn til lek og moro.  Aktivitetene og de faste møtene til de ulike barne- og ungdomsgruppene fungerer også som et pusterom for mange som opplever vold i hjemmet. Dessuten føler de seg som en del av et fellesskap, noe som er viktig særlig for dem som ikke har nære familieforhold eller de som er med i eller risikerer å bli rekruttert til kriminelle gjenger.

Ungdomsgruppene mobiliserer mot vold

I mange byer er heller ikke skolen en trygg sone for barn og ungdom å oppholde seg.

– Nærmiljøet er også farlig for barn, som ikke får gå ut alene etter klokken syv på kvelden. I tillegg finnes det unge som stjeler for å livnære seg og familien, forteller Eliana.

En aktivitet som flere barne- og ungdomsgrupper gjennomfører er å kartlegge nabolaget sitt. Deltakerne lager da et kart og identifiserer hvor skolen ligger, hvor mange barn som bor hvor, og hva som regnes som trygge og farlige områder. Ungdommene diskuterer også usynlige grenser som det kan være livsfarlig å krysse, ettersom ulike territorier kontrolleres av ulike gjenger. En av seirene til Elianas gruppe er at de har tatt tilbake områder som tidligere var nedtagget av fotballtilhengere, eller hooligans, ved å lage store, fargerike veggmalerier som har blitt stående i fred.

Lina i Caritas Colombia følger opp prosjektene for voldsbekjempelse på nasjonalt nivå. – Jeg har jobbet med gutter som tidligere var hardbarka hooligans som misbruker narkotika, men som har blitt motivert til å bli bedre forbilder for barna sine. Det er nemlig ikke uvanlig at mange er fedre allerede fra 14-15 års alderen.

Om å skape fred lokalt

– Jeg har sett hvordan enkelte ungdommer har blitt forandret fra å være sjenerte og mangle troen på seg selv til å bli aktive deltakere i gruppa, forteller Eliana.

Det siste året har hun vært med på å utvikle gruppa og aktivitetene etter at de fikk støtte gjennom Caritas’ partnerorganisasjon FICONPAZ. Ungdommene har blant annet fått opplæring i organisasjonsarbeid og politikk, og de har utvekslet erfaringer med andre ungdomsgrupper. Hun ble med i gruppa for fire år siden, og sier at støtten fra Caritas har bidratt til at de nå jobber mer strukturert og fokusert, både for å identifisere mål og for å oppnå dem.

Gjennom aktiviteter som tilbys i prosjektet lærer ungdom å bli ledere og endringsagenter i sine lokalsamfunn samt å løse konflikter gjennom dialog, uten å bruke vold. De lærer dessuten om hvordan kriminelle gjenger og grupper opererer, og hvordan de kan jobbe med lokale myndigheter i saker som angår dem.

«Nei til krigen, ja til fred,» står det på en skole i Caquetá-regionen i Colombia. Foto Jeanette Olsen/Caritas Norge.

Om fredsprosessen i Havanna sier hun at hun ikke har sett noen endringer ennå.

– Vi må starte med å skape fred i nabolagene våre, sier Eliana. – Hvis vi ikke kan ha tilgivelse og forsoning blant oss, hjelper det ingenting.

Det er en generell frykt for at dersom fredsforhandlingene mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen lykkes, kan unge, tidligere geriljamedlemmer rekrutteres til kriminelle nettverk dersom det ikke finnes gode nok utdannings- eller jobbmuligheter når de skal vende tilbake til sine lokalsamfunn.

– Jeg drømmer om en fremtid der familiene holder sammen og viser omsorg for hverandre, og der folk kan snakke med naboer og møtes ute på gata uten å være redde.

 

Støtt Adventsaksjonen!

Du kan lese mer om hva som skjer i ditt nærmiljø på www.adventsaksjonen.no eller på adventsaksjonens facebookside. Ditt bidrag kan hjelpe mange unge i Colombia til et bedre liv! Støtt årets adventsaksjon ved å gi et bidrag til en av NUKs innsamlinger i adventstiden, ved ågi et bidrag her eller gi et bidrag til kontonummer 8200.01.93433. Du kan også lese mer om adventsaksjonen på www.adventsaksjonen.no.

Her kan du lese mer om Caritas Norge og vårt arbeid i Colombia.

2018-02-05T14:49:07+00:00 2nd desember, 2014|

About the Author: