Adventsaksjonen 2017: Trygg mat på Sri Lanka  

//Adventsaksjonen 2017: Trygg mat på Sri Lanka  

Sri Lanka kan bli et av de første landene som oppfyller Caritas’ visjon om null sult. Norges Unge Katolikker (NUK) leder innsamlingsaksjonen som skal sikre fattige småbrukere trygg mat gjennom klimatilpasset jordbruk.

 Av Aron Halfen
Alle foto: Alf Berg

Tutaj przeczytasz artykuł po polsku:

Adventsaksjonen følger med dette oppfordringen til Pave Frans om å ta vare på vårt felles hjem og imøtekomme utfordringene knyttet til klimaendringer på en ansvarlig måte. De siste årene har ekstremvær rammet alle kontinenter. Som alltid er det de fattige og marginaliserte som er mest utsatt. Sri Lanka ble i mai i år rammet av den verste tørken på 50 år. Dette førte til store tap av avlinger, og mange familier hadde ikke nok mat. Da det kraftige Monsun-regnet traff deler av øya, førte det til flom som kostet over 200 mennesker livet og ødela for tusenvis av familier. De mistet hjem, mat og levebrød.

 Tilpasning og motstandskraft 

Jeg har fått opplæring i organisk landbruk. Blant annet har jeg lærthvordan jeg skal kompostere. Jeg kan produsere kompost- gjødsling hele året, det gir større produktivitet og flere avlinger. Jeg har også lært å utnytte vannet bedre. På steder med høyt vann-nivå kan jeg dyrke salat. Mellom kanalene kan jeg dyrke dypere rotfrukter. I familien min kan vi nå spise giftfrie grønnsaker og frukt. Overskuddet selger vi til naboer og til markedet, slik får vi råd til å sende barna våre på skolen. sier L. Weerasuriya.

– Jeg har fått opplæring i organisk landbruk. Blant annet har jeg lært hvordan jeg skal kompostere. Jeg kan produsere kompost- gjødsling hele året, det gir større produktivitet og flere avlinger. Jeg har også lært å utnytte vannet bedre. I familien min kan vi nå spise giftfrie grønnsaker og frukt. Overskuddet selger vi til naboer og til markedet, slik får vi råd til å sende barna våre på skolen, sier L. Weerasuriya.

Det er lett å føle seg maktesløs i møte med naturkreftene og klimaendringer som truer ens levemåte. Men det er mulig å tilpasse seg et klima i endring og benytte seg av jordbruksmetoder som er

bedre rustet til å takle både tørke og flom. Caritas Norge har siden 2013 drevet et matsikkerhetsprogram i samarbeid med Caritas Sri Lanka, for å lære opp småbrukere i klimatilpasset jordbruk. Med enkle metoder kan de dyrke grønnsaker i sin egen kjøkkenhage, for å brødfø seg og sine familier og sørge for matsikkerhet i sine lokalsamfunn. Siden oppstarten av programmet har 6 000 husholdninger i bispedømmene Kurunegala, Anuradhapura og Batticaloa fått opplæring i klimatilpasset, bærekraftig jordbruk. Det har gitt svært gode resultater. I dag spiser familiene i prosjektet tre måltider om dagen, de dyrkermesteparten av maten de trenger selv og noen får ekstra inntekt gjennom salg. Maten de dyrker i sine kjøkkenhager er økologisk og har ikke de helseskadelige giftstoffene som preger Sri Lankas konvensjonelle industrilandbruk. Det gjør inntrykk når folk forteller om hvordan programmet har bedret livene deres.

Kamp for verdighet

Tilstrekkelig, trygg og ernæringsrik mat er grunnleggende for menneskelig utvikling, både når det det gjelder mental og fysisk helse, samt utvikling av ferdigheter. Derfor er dette hovedfokuset for Caritas. Men matsikkerhetsprogrammet retter seg ikke utelukkende mot jordbruksteknikker og klimatilpasning. For at marginaliserte og fattige mennesker skal få et bedre liv, et liv i verdighet, må det flere endringer til. Derfor trenes deltakerne i programmet i hvordan de kan samarbeide i selvhjelpsgrupper, spare- og lånegrupper og lokalsamfunnsgrupper hvor de får opplæring i økonomi, rettigheter og hvordan de kan organisere seg for å tilgang til rent vann til avlingene sine og andre goder fra lokale myndigheter. Caritas samarbeider tett med lokale myndigheter som ser på dette programmet som et veldig godt tilskudd til arbeidet med å hjelpe familier på landsbygda ut av fattigdom.

 Bidrag som hjelper

Matsikkerhetsprogrammet på Sri Lanka har nå pågått i snart fire år og resultatene er imponerende. For hvert år har 1 500 familier fått opplæring som gjør at de kan løfte seg ut av fattigdom og leve bedre liv. Aktivitetene har bidratt til at de har fått mye ny kunnskap, selvtillit og tro på fremtiden. Gjennom felles innsats i kjøkkenhagen, har familiene fått tid sammen og dyrket familiebånd og samvær. Kvinnenes stilling har blitt styrket både i familien og i lokalsamfunnet. De har kunnet bidra med inntekt og fått erfaring med å lede grupper. Alt dette bidrar til en bærekraftig utvikling på lokalt nivå.

Som programrådgiver med ansvar for Sri Lanka, har jeg hatt mulighet til å besøke dette programmet hvert år og sett utviklingen i nye og mer etablerte grupper. Det er veldig givende å erfare hvor engasjerte deltakerne er og hvor store endringer de kan gjøre i sin hverdag med den kunnskapen de har tilegnet seg. Solidariteten er også stor mellom familiene i lokalsamfunnene. De deler sitt overskudd, og de ønsker at andre familier skal få delta i programmet. De er også svært takknemlige for at Norges Unge katolikker vil bidra til dette programmet gjennom sin adventsaksjon. Dette er et lite bidrag som gjør en stor forskjell.

STØTT EN FAMILIE

For 250 kroner kan du gi en familie en oppstartspakke til å jobbe seg ut av sult og fattigdom. De får opplæring i klimatilpasset jordbruk, medlemskap i selvhjelpsgrupper, økonomisk støtte og hjelp til å organisere seg for å få innfridd sine rettigheter.

 STØTT EN SKOLEELEV

For 250 kroner i måneden kan du støtte et barn med privatundervisning, slik at de kan bestå eksamen for å studere ved universitetet. Den offentlige skolen er i mange områder på øya ikke god nok til at elevene kan klare opptaksprøver for høyere utdanning etter endt skolegang. Elevene med ambisjoner må derfor ha kostbar privatundervisning i tillegg.

GÅ TIL GIVERSIDEN, KLIKK HER

 

Familien i Ballalla er storfornøyd med det trygge jordbruket de nå driver i sanden utenfor huset sitt. Mor Chathuri og far Ratnasiri er ofte i kjøkkenhagen med barna Ruwan og Thisarani. (Foto: Alf Berg/Caritas Norge)

Familien i Ballalla er storfornøyd med det trygge jordbruket de nå driver i sanden utenfor huset sitt. Mor Chathuri og far Ratnasiri er ofte i kjøkkenhagen med barna Ruwan og Thisarani. (Foto: Alf Berg/Caritas Norge)

 

2018-02-05T14:48:27+00:00