Adventsaksjonen: Retten til demokratisk deltakelse i Honduras

//Adventsaksjonen: Retten til demokratisk deltakelse i Honduras

Norges Unge katolikkers (NUKs) adventsaksjon 2015 støtter Caritas’ arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Honduras.

Av prosjektsekretær Quyen-Di Phan og kommunikasjonsrådgiver Birgit Vartdal i Caritas Norge

Deltakere i en ungdomsgruppe som jobber for at lokale myndigheter skal sette deres behov på dagsordenen i kommunen Bonto Oriental i Honduras. (Foto: Jeanette Olsen/Caritas Norge)

Deltakere i en ungdomsgruppe som jobber for at lokale myndigheter skal sette deres behov på dagsordenen i kommunen Bonto Oriental i Honduras. (Foto: Jeanette Olsen/Caritas Norge)

– Jeg håper at vi kan bidra til at spesielt ungdom skal få en stemme i samfunnet, at de skal få anledning til å si ifra når de opplever sine rettigheter som krenket. Det er veldig lett for oss ungdommer i Norge, som lever i et trygt og rikt land, å glemme at det er folk andre steder i verden som ikke har samme mulighetene som oss.

Det sier Mathias Ledum, leder av NUKs karitative utvalg. Han mener det Caritas-støttede prosjektet er viktig for Honduras framtid, for at landet skal klare å utvikle seg videre, for alle, ikke bare for den politiske og økonomiske elite.Prosjektet, som ble startet i 2013, hjelper over 25 000 personer i de fattigste kommunene i landet.

– Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gjøre folk bedre rustet til å forsvare og fremme menneskerettighetene sine, og til å verne om naturressursene. De utvalgte kommunene er også de mest sårbare for naturkatastrofer og klimaendringer. Det forteller Knut Andreas Lid, leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge.

Urettferdig og utrygt
Honduras har blitt kalt en hybrid mellom et semi-demokrati og et autoritært regime, og har rykte på seg for å være et av verdens farligste land. Siden kuppet i 2009, har folk i Honduras opplevd store utfordringer, og FNs spesialrapportør på ytringsfrihet og menneskerettigheter har sagt at landet er blant de verste i forhold til brudd på ytringsfriheten. Straffrihet er normen heller enn unntaket, og situasjonen for menneskerettighetsaktivister trekkes fram som spesielt kritisk. Hele 91 % av anmeldte tilfeller av vold eller drap mot aktivister og journalister går ustraffet.

I tillegg rammer vold og drap utført av kriminelle gjenger tusenvis av unge og andre som kommer i deres vei. Landet har i flere år hatt den høyeste drapsraten i verden. Hvert 78. minutt blir et menneske drept i Honduras. Fattigdom er utbredt og ressursene er svært ujevnt fordelt; en liten elite sitter på store ressurser mens over fire millioner av de åtte millioner innbyggerne i Honduras lever i fattigdom.

Mye av årsaken til fattigdom og manglende utvikling skyldes fravær av et deltakende, fungerende demokrati og omfattende korrupsjon på lokalt og nasjonalt nivå. Folk opplever at penger som er satt av til utvikling ikke kommer frem, at kvinner ikke får delta i politiske avgjørelser og at mange utsettes for vold. Dessuten frarøves folk i landsbyene retten til jord og vann som følge av lokale politikeres korrupsjon. Oppmerksomheten i prosjektet er derfor rettet mot kommunene med deres politikere og institusjoner.

Retten til vann
I flere landsbyer i Honduras har politikere godkjent at landsbyens vannkilde ødelegges ved at de tar avgjørelse som påvirker folks hverdagsliv og tilgang til vann. Dette kan skje ved at vannet legges i rør og føres til et privat kraftverk, eller at skogen i området hogges og vannkilden tørker ut. Konsekvensene er at drikkevannet blir forurenset og avlingene tørker ut. Lokalbefolkningen mister dermed både vannet og maten, mens noen få politikere og forretningsmenn blir enda rikere. Gjennom prosjektets demokrati- og menneskerettighetsopplæring har folk i flere kommuner lært at de skal bli hørt i slike saker. Deres protester har ført til at de har fått stoppet private selskaper fra å overta retten til drikkevannet deres.

Sammen med Kirken i Honduras jobber Caritas med å endre situasjonen ved å styrke befolkningens deltakelse og kunnskap om å bygge et deltakende demokrati på lokalt og nasjonalt plan, basert på den katolske Kirkens sosiallære og menneskerettighetene. Ved å styrke folks evne til å organisere seg politisk, bidrar vi til å redusere brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Myndighetene må stå til ansvar
Et eksempel på hvordan Kirken arbeider med demokrati og menneskerettigheter finner man i bispedømmet Santa Rose de Copán. Her er det opprettet en demokrati- og menneskerettighetsskole for alle de 43 menighetene i bispedømmet. Kvinner og menn fra menighetene gis opplæring som de bringer tilbake til menighetene, og her læres flere personer opp slik at de igjen kan dele kunnskapen med lokalsamfunnene.

Vinner av Raftoprisen 2015, Padre Melo (i midten) i samtale med leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge, Alexander Golding og leder for NUKs karitative utvalg, Mathias Ledum. (Foto: Birgit Vartdal/Caritas Norge)

Vinner av Raftoprisen 2015, Padre Melo (i midten) i samtale med leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge, Alexander Golding og leder for NUKs karitative utvalg, Mathias Ledum. (Foto: Birgit Vartdal/Caritas Norge)

Prosjektet bidrar til at folk blir oppmerksomme på sine rettigheter og at de engasjerer seg i lokalsamfunnene. De sprer så denne kunnskapen og sammen legger de press på myndighetene for å få de tjenestene de har krav på, som helsehjelp og utdanning. Gjennom dette kan de bidra til å redusere fattigdom der de bor.

– For Caritas er det viktig å ikke bygge strukturer eller å etablere organisasjoner som konkurrerer med myndighetene. Målet er ikke å kjempe for lokalbefolkningens rettigheter for dem, men å gjøre dem i stand til å ta kampen selv, forteller Knut Andreas Lid.

Roten av urettferdigheten
Mathias Ledum håper mange vil engasjere seg i årets adventsaksjon.

– Adventsaksjonen er blitt ekstra viktig etter at den norske regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 kuttet støtten til norsk bistandsarbeid i Latin-Amerika med 70 prosent. Da må vi stå på ekstra for å informere om betydningen av slike prosjekter som blant andre Caritas driver, sier han

Jesuittpresten og menneskerettighetsforkjemperen Padre Melo mottok Raftoprisen i Bergen nylig for sitt arbeid for fred og ytringsfrihet i Honduras. I den anledning var han også på besøk hos Caritas Norge i Oslo. Melo understreket at det nettopp er slike prosjekter som gir folk verktøy til å forsvare sine rettigheter overfor staten, befolkningen i Honduras har behov for.

– Bistandsprogrammer som bare hjelper de fattige endrer ikke de grunnleggende problemene i landet. Programmer som forsvarer folks rettigheter derimot, går rett til roten av urettferdigheten, sier han.

2018-02-05T14:48:54+00:00 27th november, 2015|

About the Author: