Fiskeoppdrett – en viktig inntektskilde

//Fiskeoppdrett – en viktig inntektskilde

Adventsaksjonen er Norges unge katolikkers (NUKs) årlige solidaritetsaksjon. I år har NUK valgt å samle inn penger til Caritas sitt fiskeopprettprosjekt i distriktene Gulu og Arua i Uganda.

En fisker kaster ut garnet sitt fra en liten båt

Foto: Ilustasjonsbilde fra Shutterstock

Disse områdene er preget av mye fattigdom, arbeidsløshet og har mange internt fordrevne flyktninger. Her får over 1 000 unge yrkesopplæring i fiskeoppdrett, både teori og praksis. Videre får elevene kunnskap om og støtte til å starte egne bedrifter som kan gi dem og deres familier et livsgrunnlag.

Skolene drives i henhold til nasjonale regelverk og selve utdanningen er godkjent av ugandiske myndigheter, noe som er viktig når elevene skal ut i arbeidslivet. I et større perspektiv, skal programmet støtte utviklingen av akvakulturindustrien i Nord-Uganda. Programmet støtter særlig unge jenters utdanning.

Motiverer gutter og jenter

Programmet er ikke bare viktig i forhold til opplæring og kunnskapsfordeling, det er også viktig for å motivere gutter og jenter til å jobbe aktivt for eget levebrød. Snittalderen i Uganda er cirka 17 år. Åtte av ti unge ugandere bor i rurale områder. Landet har en av verdens yngste befolkning, hvor åtte av ti ugandere er under 25. Det er også klar overvekt av menn som jobber i lønnet arbeid fremfor kvinner. Jenter blir ofte tidlig gravide, allerede i 16-årsalderen. En av fire ugandiske jenter har fått barn før fylte 18 år. Fire av ti kvinner er blitt gift før fylte 18 år.

Det nytter

Caritas har god erfaring med å skape bærekraftige arbeidsplasser for ungdom i en av verdens mest utsatte regioner. Arbeidet NUK nå støtter i Uganda er et strålende eksempel på at det nytter å gi utdanning som sikrer dyktige arbeidere i en voksende fiskeoppdrettsnæring og sørger for økt tilgang til mat. At de unge også får mulighet til å selge fisken til en rettferdig pris, bidrar til at man får en positiv økonomisk vekst. Det gir varige resultater.

Gjennom årets adventsaksjon, bidrar NUK til å redde liv, øke livskvalitet og gi fremtidshåp i et hjørne av verden hvor det fortsatt finnes nød og behovene er store.

Gi en gave til årets aksjon

Vipps til 93083 eller bruk kontonummer 3000.16.91410

Les mer på adventaksjonen.no 

2022-12-07T09:44:47+00:00 6th desember, 2022|

About the Author: