Ambassadør på feltbesøk

//Ambassadør på feltbesøk

Den demokratiske republikken Kongo (DRC) er et prioritert samarbeidsland for den nye regjeringen. Nylig fikk ambassadør Jon-Åge Øyslebø møte småbønder og lære om klimasmart landbruk da han besøkte Caritas sitt matsikkerhetsprosjekt.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Ambassadør på feltbesøk

Fiskeoppdrett: Under sitt besøk fikk ambassadør Jon-Åge Øyslebø se noen av resultatene i matsikkerhetsprogrammet. (Foto: Heidi Nordbeck)

Besøket foregikk lørdag 27. november, i Kasangulu-territoriet. Med seg i følget hadde han ambassadesekretær Knut Arne Oseid. Fra Caritas Norge deltok utenlandsleder Marit Sørheim og seniorrådgiver Heidi Solheim Nordbeck. Caritas Congo Asbl var vertskap og ledsaget delegasjonen.

– Vi gjennomførte besøket for å finne ut hvordan programmer finansiert av Norge iverksettes på bakken, og hvordan de bidrar til å øke matsikkerheten for lokalsamfunn. Vi hadde aldri klart dette, uten gode partnere som dere, sier ambassadør Jan-Åge Øyslebø.

Siden 2018 har 2 260 husstander, med 3 390 landbruksarbeidere, også kalt familieprodusenter, blitt støttet av Caritas-prosjektet i dette området av Kongo. Av disse er 51 prosent kvinner. Prosjektet gjennomføres i provinsene Nord-Kivu, Maniema, Kongo Central og Tanganyika, og bistår 7200 husstander. Det er finansiert av Norad, gjennom Caritas Norge, med et budsjett på rundt 25, 9 millioner kroner for perioden 2018 – 2021.

Gode resultater

Både FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og FNs matvareprogram har slått alarm om svært høy matusikkerhet i landet, der det anslås at én av tre lider av akutt sult. Derfor er resultatene fra prosjektet vårt svært oppmuntrende. Det har gitt småbønder økte inntekter fra salg av egenproduserte avlinger, tilgang til mer næringsrik mat, større motstandskraft til å håndtere klimaendringene og tilgang til mer jord gjennom felles tiltak i lokalsamfunnet.

– Vi fikk en ny regjering i oktober som har bekreftet sin vilje til å fortsette prioriteringene til den avtroppende regjeringen og Norges forpliktelse til Kongo. Utover matsikkerhet og vern av tropisk regnskog, er humanitære støtte, stabilitet og sosial beskyttelse andre prioriteringer, sier Jon-Åge Øyslebø.

Etableringen av den norske ambassaden i Kinshasa i januar 2021 er for ham en indikasjon på at regjeringens engasjement for Kongo vil fortsette å styrkes. For øyeblikket er bidraget på rundt 90 millioner amerikanske dollar per år.

– DR Kongo er nettopp lagt til som det 17. prioriterte samarbeidslandet for norsk bistand. Og uten partnere som Caritas vil vi aldri oppnå resultatene vi ser etter, legger ambassadøren til.

Småbønder viser frem mat

Resultater: Deltakere i matsikkerhetsprogrammet stilte ut mat de har dyrket selv. (Foto: Heidi Nordbeck)

Viste frem egenprodusert mat

Etter en høflighetsvisitt hos lokale myndigheter, fikk den norske delegasjonen se utstillingsboder med lokale matvarer produsert av deltakere i prosjektet. De fikk også se en kjøkkenhage som eksempel på hvordan deltakere med begrenset tilgang til landbruksjord får dekket sine matbehov. Tre av deltakerne fortale om positive erfaringer i form av forbedret levestandard og nye ferdigheter.

Deretter gikk turen til fiskedammer hvor ambassadøren fikk demonstrert kunstig inseminering av fisk. Helt til slutt besøkte delegasjonen et område hvor landsbygrupper har plantet skog sammen i Selo, som ligger 62 km fra hovedstaden Kinshasa.

Den norske regjeringen finansierer flere andre prosjekter i DRC via Caritas Norge og det nasjonale Caritas-nettverket. Foruten matsikkerhet, dekker støtten vern av tropisk regnskog, bekjempelse av barnearbeid (i gruver), samt forebygging mot Covid-19.

Les mer om arbeidet vårt i DR Kongo her.

2021-12-01T11:51:59+00:00 1st desember, 2021|

About the Author: