Ambisiøs klimaavtale – hva nå?

//Ambisiøs klimaavtale – hva nå?

Norge bør ha en tydeligere posisjon i spørsmål knyttet til matsikkerhet – et felt som dessverre ikke sto høyt på dagsordenen under klimatoppmøtet i Paris.

Foto: Caritas Internationalis

(Foto: Caritas Internationalis)

Klimaavtalen som ble undertegnet i Paris er ambisiøs og vil kreve store omstillinger. Landbrukssektoren en av de største bidragsyterne til utslipp av klimagasser og forringelse av økosystemer, men den er samtidig en viktig del av løsningen. Sammen med en rask overgang til fornybar energi, kan en riktig forvaltning sikre det langsiktige målet i klimaavtalen. Utviklingen innen fornybar energi, og spesielt solkraft, gir grunn til optimisme på dette området.

Caritas var tilstede under forhandlingen og jobbet hardt for at viktige aspekter som menneskerettigheter og matsikkerhet skulle få en sentral plass i avtalen. Dette forsøket strandet dessverre i møte med sterke motkrefter som ønsket å sikre nasjonale interesser. Matsikkerhet gjennom småskala jordbruk omfatter tiltak som både kan redusere utslipp og ta ut CO2 av atmosfæren, såkalte negative utslipp som vil være avgjørende for å nå det ambisiøse målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Denne tilnærmingen kunne også forebygget at 50 millioner i dag står overfor en sultkatastrofe på grunn av ekstrem tørke og flom knyttet til klimaendringer.

Caritas Norge mener at den historiske avtalen som ble undertegnet i Paris er et godt rammeverk for det videre arbeidet som nå må gjøres. Vi vil fortsette vårt talsmannsarbeid for en bedre strategi for matsikkerhet og hensyn til verdens mest utsatte i de videre forhandlingene. Norge bør også ha en tydeligere posisjon på dette fremover, da matsikkerhet dessverre ikke stod høyt på agendaen i Paris.

Av Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge, og Terje Osmundsen, styreleder i Caritas Norge.

Innlegget sto på trykk i VG 6. januar 2016

 

2018-02-05T14:48:51+00:00 8th januar, 2016|

About the Author: