Ansatte i Caritas Norge

/Ansatte i Caritas Norge
Ansatte i Caritas Norge 2021-01-18T14:28:40+00:00

Ledelsen

Martha Skretteberg

Martha Rubiano Skretteberg
Generalsekretær
Tel: 918 73 915
martha.skretteberg@caritas.no

Dag Albert Bårnes
Kontroll- og økonomileder
Tel: 926 34 416
dag.albert.barnes@caritas.no

Alexander Golding
HR- og Administrasjonsleder
Tel: 920 92 038
alexander.golding@caritas.no

Marit Sørheim
Utenlandsleder
Tel:  900 67 826
marit.sorheim@caritas.no

Per Wenneberg
Innenlandsleder
Tel: 976 33 218
per.wenneberg@caritas.no

Generalsekretærens stab

Administrasjon, innsamling og økonomi

Jakob Retvedt Bakkerud,
Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt
Tel: 916 07 478
jakob.bakkerud@caritas.no

Birgit Vartdal
Seniorrådgiver, kommunikasjon
Tel: 918 579 46
birgit.vartdal@caritas.no

Marta Skeie Gilbø
Organisasjonsrådgiver
Tel: 404 28 456/23 33 43 60
marta.gilbo@caritas.no

Silje Syvertsen
Innsamlings- og CRM-rådgiver
Tel: 459 12 195/233 34 360
silje.syvertsen@caritas.no

Nataliya Sunurova
Regnskaps- og økonomimedarbeider
nataliya@caritas.no

Internasjonal avdeling

Knut Andreas Lid
Programsjef
Tel: 402 22 532
knut.andreas.lid@caritas.no

Nina A. Brattvoll
Seniorrådgiver/humanitær koordinator
Tel: 476 73 472
nina.brattvoll@caritas.no

Robert Hodosi
Seniorrådgiver
robert.hodosi@caritas.no

Heidi Solheim Nordbeck
Seniorrådgiver fransktalende Afrika
Tel: +47 92 05 50 82
heidi.nordbeck@caritas.no

Aron Halfen
Programrådgiver
Tel: 40428459
aron.halfen@caritas.no

Vanessa Colorado
Rådgiver
vanessa.colorado@caritas.no

Kristin Tynes Vågen
Rådgiver
Tel: 408 00 324
kristin.vagen@caritas.no

Tobias Wilbers
Rådgiver
Tel: 404 28 461
tobias.wilbers@caritas.no

Reidun Ryland
Prosjektkoordinator, Sannhetskommisjonsprosjektet
reidun.ryland@caritas.no

Innenlandsavdelingen

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer
Teamkoordinator arbeidsinnvandring
Tel: 93617794
anna@caritas.no

Anders Stenersen
Teamkoordinator
flyktninger
Tel: 404 28 451
anders@caritas.no

Kristin Velure Strøm
Seniorrådgiver, migrasjon og integrering
tlf: 958 02 501
kristin.strom@caritas.no

Finn Børre Ekås
Næringslivskontakt
finn.ekas@caritas.no

Edith Stylo
Informasjonskonsulent
edith.stylo@caritas.no

Fernando Báez
Prosjektrådgiver
fernando.baez@caritas.no

Inas Vasty
Aktivitets- og frivillighetsrådgiver
inas.vasty@caritas.no

Joseph 
Prosjektkonsulent
joseph@caritas.no

Emre Altayli
Prosjektrådgiver
emre@caritas.no

Anne Nogva
Rådgiver/prosjektleder au pair-senter
anne.nogva@caritas.no

Caritas Norges sekretariat: Telefon: 23 33 43 60 / E-post: caritas@caritas.no
Caritas Ressurssenter for innvandrere / Caritas Resource centre for immigrants Telefon: 23 33 43 61 / E-post: info@caritas.no