Antallet som sulter fortsetter å stige

//Antallet som sulter fortsetter å stige

Også i 2018 fortsatte antallet som sulter i verden å stige, ifølge en ny FN-rapport.

Lenge trodde man at målet om å utrydde sult innen 2030, slik FNs bærekraftsmål forutsetter, var innen rekkevidde. Men en ny rapport fra Food and Agriculture Organization (FAO), FN-organisasjonen for ernæring og landbruk, viser at vi for tredje år på rad går i feil retning. Ifølge de siste tallene var det i 2018 mer enn 820 millioner som sultet.

– Dette viser viktigheten av å fokusere på matsikkerhet også i norsk politikk. Regjeringens fokus på matsikkerhet er viktig, men den er ikke nok om den ikke følger med større bevilgninger enn det vi har sett så langt, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Foto: Caritas Internationalis

Klimaendringer viktig årsak

Som tidligere år peker FAO-rapporten på klimaendringer som en viktig årsak til at antallet som øker sulter. Årsakene er blant annet forekomsten av mer ekstremvær, og utstrakt tørke i store deler av Afrika.

– Det er avgjørende at bistanden som går til Afrika også tar hensyn til behovet for tilpasning. Det er ikke slik at klimaendringene er noe som finner sted om ti år: De er der i dag, og noen av verdens fattigste småbønder trenger hjelp til å håndtere dem. Vel så viktig som større bevilgninger er det å jobbe for teknologioverføring og kunnskapsutveksling som gjør at småbøndene får tilgang på kunnskap som kan gjøre at de kan dyrke avlingene sine enda mer effektivt, sier hun.

Samtidig understreker generalsekretær Skretteberg viktigheten av å satse på yrkesopplæring som et verktøy for å bekjempe sulten.

– Det er kun når alle har en jobb at de kan fø seg selv og familien. For å nå målet om null sult innen 2030 er vi avhengige av å løsninger som gjør folk i stand til selv å skaffe seg mat, både i dag og hver dag framover.

2019-07-30T15:31:52+00:00